General

UK is 30-40 years away from 'eradication of soil fertility', warns environment secretary Michael Gove

The UK is 30 to 40 years away from “the fundamental eradication of soil fertility” in parts of the country, the environment secretary Michael Gove has warned. “We have encouraged a type of farming which has damaged the earth,” Gove told the parliamentary launch of the Sustainable Soils Alliance (SSA). “Countries can withstand coups d’état, wars and conflict, even leaving the EU, but no country can withstand the loss of its soil and fertility.

Industriële landbouw veroorzaakt bodemdegradatie

Diepploegen, meerdere oogsten per seizoen en het gebruik van landbouwchemicaliën hebben de voedselproductie verhoogd, maar dat gaat ten koste van duurzaam bodembeheer. Een derde van het aardoppervlak blijkt gedegradeerd. Als er geen maatregelen worden genomen zal de competitie om landbouwgrond alleen maar toenemen, niet alleen in of tussen buurlanden, maar ook wereldwijd. Die waarschuwing sprak Monique Barbut van het VN-orgaan UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) uit bij de lancering van het rapport Global Land Outlook.

Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates

This study determined the toxicity of imidacloprid and thiacloprid to five species of soil invertebrates: earthworms (Eisenia andrei), enchytraeids (Enchytraeus crypticus), Collembola (Folsomia candida), oribatid mites (Oppia nitens) and isopods (Porcellio scaber). Tests focused on survival and reproduction or growth, after 3–5 weeks exposure in natural LUFA 2.2 standard soil. Imidacloprid was more toxic than thiacloprid for all species tested. F. candida and E.

Bund bestätigt: Schweizer Biodiversität im Sinkflug

Ein aktueller Bericht des Bundes bestätigt, was unlängst befürchtet wird: Immer mehr Lebensräume, Pflanzen- und Tierarten sind bedroht. Über ein Drittel – weit mehr als in anderen europäischen Ländern – der beobachteten Pflanzen-, Tier- und Pilzarten werden aufgrund der Ergebnisse als bedroht eingestuft. Der häufige Einsatz von Pestiziden im Ackerbau ist verheerend für Insektenpopulationen. Auch in unserem Nachbarland sind die Bestände der Insekten im Sinkflug: In Deutschland ist mancherorts der Fluginsektenbestand seit 1989 um 80 Prozent geschrumpft (naturschutz.ch berichtete).

Vast reduction in insect numbers indicative of declining nature everywhere

The vast reduction in insect numbers is indicative of generally declining nature everywhere, from birds to elephants, and wildflowers to frogs and toads. There are exceptions, especially with larger and more charismatic species, including otters and peregrine falcons. Generally, though, the trend is downwards. Because all nature is connected the declines in different groups are connected. Thus, fewer insects means fewer insect-eating birds, such as swallows, swifts and skylarks.

Bestrijdingsmiddelen maken de bodem onvruchtbaar

Er zijn steeds minder wormen in Nederland en dat is een probleem. Wormen, kevers en larven zijn allemaal erg belangrijk voor de levenscyclus op aarde, maar dat komt in gevaar nu het aantal daalt. Want hoewel we wormen en andere kleine bodemdieren niet zien, gaan we ze wel degelijk missen als ze er niet meer zijn. ‘In een handje grond zit meer bodemleven dan hoeveel mensen er op aarde zijn’, legt Gerard Korthals van de Wageningen University en het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) uit. ‘Dat gaat om miljarden in aantallen. Dat doet van alles. Beesten, schimmels, aaltjes.

Bodenerosion wird zur globalen Gefahr

Fruchtbare Böden gehen verloren. Ein Viertel der weltweiten Landoberfläche ist degradiert, Steppen und Wüsten breiten sich aus. Rund 1,5 Milliarden Menschen sind in ihrer Existenz betroffen. "Unser Land. Unser Zuhause. Unsere Zukunft", lautet der Slogan zum Welttag für die Bekämpfung der Wüstenbildung Welttag am 17. Juni. Das UN-Sekretariat zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) betont die zentrale Rolle, die fruchtbares Ackerland für die weltweite Entwicklung spielt, und dass dies auch im Zusammenhang mit der globalen Flüchtlingsbewegung steht.

Sterke verontreiniging van landbouwgrond met persistente bestrijdingsmiddelen en plastic

Naast plastic in de oceanen zijn verontreinigingen met plastic op landbouwgrond in Europa en grote delen van de wereld een groeiend probleem. En er zijn geen normen voor. Die ontbreken ook voor restanten van pesticiden en hun afbraakproducten in bodems. Daarom dringt prof. dr. Violette Geissen aan op normering. Ze doet dat als persoonlijk hoogleraar Soil degradation and land management aan Wageningen University & Research in haar inaugurele rede op 15 juni 2017.

Latijns-Amerika verliest de strijd tegen de woestijnvorming

Bijna 70 procent van de bewerkbare Zuid-Amerikaanse bodem kampt met erosie. Wereldwijd kampt 80 procent van de landbouwgrond met een matig tot ernstige vorm van erosie en 10 procent met lichte erosie. Slechts een tiende van de landbouwgrond op onze planeet is dus gezond. In Brazilië lijdt ruim de helft van de enorm uitgestrekte regio Nordeste (1,6 miljoen vierkante kilometer, één tiende van de totale oppervlakte van Brazilië of 2.5 maal de oppervlakte van Frankrijk) onder woestijnvorming. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de maïs- en bonenteelt, twee basisvoedselgewassen van het land.