Settlement birds

De huismussen en merels verdwijnen uit Alkmaar

Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar een traditie opgebouwd is van het inventariseren van in de stad broedende vogels. De eerste inventarisatie vond reeds in 1984 plaats en daarna is dit elke 10 jaar herhaald. In 2013-2014 is voor de vierde keer een inventarisatie uitgevoerd van alle broedvogels in het stedelijke gebied van Alkmaar. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn er veel soorten die in aantal achteruit gegaan zijn. Een van de meest aansprekende soorten in de stad is de Merel (Turdus merula). Daar gaat het echter niet goed mee, de aantallen nemen gestaag af.

Baya weavers now extinct in Delhi

A week-long survey, conducted throughout the country to count the number of Weaver Baya (Ploceus philippinus), did not find a single bird in Delhi and the areas around it. The Bombay Natural History Society (BNHS), an NGO involved in conservation and biodiversity research, conducted the bird monitoring programme. The bird watcher spotted only 880 individual Baya throughout the country between June 4 and 10.

De zomertortel verdwijnt als broedvogel uit Nederland

Midden jaren zeventig werd de broedpopulatie van de zomertortel (Streptopelia turtur) geschat op 35.000 to 50.000 paar en kwam de soort nog bijna overal in Nederland voor. Eind jaren negentig was de broedpopulatie sterk ingezakt, naar 10.000 tot 12.000 paar. In de periode 2008-11 broedden nog maar 5.000 paar in ons land. Veldwerk dat in 2013-15 voor de nieuwe Vogelatlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland is uitgevoerd toont een nog schrijnender beeld. Het zou zomaar kunnen dat we niet veel verder komen dan hooguit 2.000 broedpaar.

No bugs no birds

When Ashtabula County Master Gardeners speak to local groups about creating bird-friendly landscapes, the volunteers are often asked why certain bird species are disappearing from backyard feeders. At times the answer is simply that some birds, like goldfinches (Carduelis carduelis), move from place to place within their territory to ensure a food source isn’t depleted. Another reason is not quite so benign. Many native bird populations are in serious decline because of the loss of habitat and subsequent food sources.

End of the cuckoo bird? Sound of iconic creature becoming increasingly rare

It is the epitome of spring’s awakening but this year the sound of the cuckoo (Cuculus canorus) has become increasingly rare. The bird has declined by two thirds in twenty years. Reasons for its scarcity are unclear but one possibility is associated with its overwintering grounds in Africa. Another factor may be related to the cuckoo’s diet which consists of hairy caterpillars and the larvae of the garden tiger moth that has suffered a massive decline, along with moths in general. Pesticide spraying and grubbing out of hedgerows are probably to blame too.

Grünfinken sind rar im Landkreis Mittelsachsen

Der Grünfink (Chloris chloris, Syn.: Carduelis chloris) hat sich rar gemacht im Landkreis Mittelsachsen. Zur diesjährigen Stunde der Gartenvögel, einer Mitmachaktion des Naturschutzbundes (Nabu), ist der Vogel im Kreis nur rund 244-mal von den Naturfreunden gesichtet worden. Ganze 30 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. 2016 sah das noch anders auch, aber auch 2015 wurden ähnlich wenige Vertreter dieser Art gezählt.

Ruim een derde van de Belgische vogels zijn bedreigd

Meer dan een derde van alle Belgische broedvogels zijn op Europese schaal bedreigd. Vooral weide- en akkervogels zitten in slechte papieren. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport van Birdlife International, waarover Natuurpunt bericht. "Er zijn 184 broedvogelsoorten in België", verduidelijkt Gerald Driessens van Natuurpunt. "62 daarvan zijn 'Species of European Conservation Concern'. Dat betekent dat hun populatiegrootte in heel Europa onrustwekkend klein is. Voor 24 van die soorten wordt de laatste jaren ook nog eens een duidelijke achteruitgang gesignaleerd in ons land."

Stille ramp: de insecten verdwijnen

Er zijn steeds minder insecten. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld met bijna 80% is afgenomen in 25 jaar van 1989 tot 2014. Een afname die volgens een publicatie in Science niet alleen in Duitsland geconstateerd wordt, maar ook in andere landen. Zo daalde het aantal insecten in Schotland met 60%. Het onderzoek in Krefeld werd uitgevoerd in natuurgebieden waar niet zo extreem veel was veranderd in het beheer van die gebieden zelf. Maar in de omgeving is wel veel veranderd.

Gartenvögel auf dem Rückzug in Münster

Drastischer Rückgang der Gartenvögel. Die jüngste Gartenvogelzählung, die der Naturschutzbund ( Nabu) am Wochenende mit vielen Freiwilligen durchführte in Münster, brachte jede Menge Minuspunkte. Gegenüber dem Vorjahr weisen die populärsten Gartenvögel teils drastische Rückgänge aus. Der Haussperling (Passer domesticus) – minus 47 Prozent. Die Kohlmeise (Parus major) – minus 10 Prozent. Die Dohle (Corvus monedula) – minus 44 Prozent.