Other insects

Entomologists across Australia are reporting lower than average numbers of wild insects

A global crash in insect populations has found its way to Australia, with entomologists across the country reporting lower than average numbers of wild insects. Entomologist and owner of the Australian Insect Farm, near Innisfail in far north Queensland, Jack Hasenpusch is usually able to collect swarms of wild insects at this time of year. "I've been wondering for the last few years why some of the insects have been dropping off and put it down to lack of rainfall," Mr Hasenpusch said.

More than a quarter of Europe's crickets and grasshoppers are being driven to extinction

The first comprehensive assessment of Europe's crickets and grasshoppers has found that more than a quarter of species are being driven to extinction. According to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), the insect group is the most threatened of those assessed so far in Europe. Europe harbours more than 1,000 species of grasshopper and cricket. If we don't act now the sound of crickets could become a thing of the past, said the IUCN.

Meer dan een kwart van de Europese sprinkhanen is met uitsterven bedreigd

Meer dan 25% van de Europese sprinkhanen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de net gepubliceerde Rode Lijst van de IUCN. Enkele soorten zijn de afgelopen jaren niet meer teruggevonden. Mogelijk zijn deze al uitgestorven. De informatie werd in twee jaar samengebracht door 150 sprinkhanenspecialisten, waarvan drie uit Nederland. Uit Europa zijn 1.082 soorten sprinkhanen (Orthoptera) bekend, waarvan er ruim 700 niet buiten Europa voorkomen.

Extreme normoverschrijdingen van fipronil konden niet worden aangetoond

Het fenylpyrazool-insecticide fipronil wordt in de Nederlandse landbouw gebruikt voor het coaten van kool, uien en prei, maar werd ook illegaal gebruikt als behandeling tegen de rode mijt in pluimvee. Schaaldieren en waterinsecten zijn zeer gevoelig voor fipronil en de stabiele afbraakproducten. De milieukwaliteitsnorm (MTR) voor fipronil in Nederlands oppervlaktewater is 0,07 ng / L.

Fipronil in Surface Water: An Environmental Calamity Remaining Under Radar in the Netherlands

The phenylpyrazole insecticide fipronil is used in Dutch agriculture in seed coating of cabbage, onions and leek, but was also illegally used as treatment against poultry red mite. Crustaceans and aquatic insects have been shown to be highly sensitive to fipronil and its stable degradation products. An environmental quality standard (EQS) for fipronil in Dutch surface water has been set at 0.07 ng / L.

Insektensterben: Auch häufige Arten werden selten

Senckenberg-Wissenschaftler konnten gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität München nachweisen, dass derzeit weit verbreiteten Insekten zukünftig ein hoher Artenverlust droht. Als Gründe für den Rückgang dieser „Generalisten“ nennt das Forscherteam eine Verinselung von Lebensräumen sowie die Intensivierung der Landwirtschaft. Auch die genetische Diversität der untersuchten Schmetterlingsarten wird laut der heute im Fachjournal „Biological Conservation“ veröffentlichten Studie zukünftig stark abnehmen – die Insekten reagieren in Folge sensibler auf Umweltveränderungen.

Insect abundance and reproductive success of barn swallows in two urban habitats

Few studies have quantified the relative reproductive success of passerines in urban habitats. I studied food availability and reproductive success of barn swallows Hirundo rustica in two urban habitats during 2012–2015. Barn swallows breeding in the town center experienced lower insect densities than those in the town periphery.

Impact of herbicides on insect and spider diversity in eastern Canada

Few groups of insects have been surveyed over a very long period (50 years or more) in an area. Three groups were considered here meeting the long survey condition: ground beetles (Coleoptera: Carabidae), ground Scelionidae (Hymenoptera) and species of Tenthredo (Hymenoptera: Tenthredinidae). The diversity of ground beetles in agricultural sites around Ottawa (Ontario) and Montreal (Quebec) has been markedly reduced during the 1980s and 1990s. During the same period we witnessed the collapse of other insect groups outside agricultural sites.

Ook in de duinen zullen de insecten verdwijnen

Berichten uit Duitsland over zeer grote achteruitgang in biomassa van insecten zijn stevig aangekomen en meteen vroeg men zich af of dat voor ons land van toepassing is. In Duitse natuurgebieden is vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is afgenomen. Toxicoloog Henk Tennekes (67) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door chemische bestrijdingsmiddelen, de zgn. neonicotinoïden. Niet alleen slecht voor bijen, maar voor al het kleine leven.

Effects of acetamiprid and thiacloprid in their commercial formulations on soil fauna

Neonicotinoids are the most prominent group of insecticides in the world and are commercialized in over 120 countries for the control of agricultural pests mainly due to their broad-spectrum activity and versatility in application. Though non-target soil organisms are likely to be exposed during application, there is paucity of information in scientific literature regarding their sensitivity to neonicotinoids.