Dragonflies

Die Liste der bedrohten Tiere und Pflanzen im Emsland ist lang

Kiebitze (Vanellus vanellus) gehören zu den absoluten Verlierern, sagt Jutta Over vom Nabu Emsland/Grafschaft Bentheim. Sie sind im Jahr 2017 im Emsland kaum noch zu sehen und stehen wie fast die Hälfte der 140 Brutvogelarten auf der Liste der gefährdeten Arten. Over hat für unsere Redaktion zum heutigen Tag des Artenschutzes eine Liste bedrohter Tiere und Pflanzen im Emsland erstellt. Von den 140 Brutvogelarten im Emsland seien fast die Hälfte auf der Roten Liste Niedersachsens als gefährdet eingestuft, sieben davon sogar vom Erlöschen bedroht.

Insect extinction could be cataclysmic

Individually, insects are not incredibly interesting, unless you get down on the ground or view them under a microscope to look at their complexity. But they are the invisible force working throughout the world to keep it running. There are 1.4 billion insects for each one of us. Insects are “the lever pullers of the world,” says David MacNeal, author of Bugged. They do everything from feeding us to cleaning up waste to generating $57 billion for the U.S. economy alone. Almonds in California or watermelons in Florida wouldn’t be available if it were not for bees.

Zuid-Holland roeit met milieuverontreiniging met imidacloprid insecten en de insectivoren uit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Zuid-Holland. Dat blijkt uit een in 2014 verschenen rapport van het kennisinstituut Alterra. In twaalf jaar tijd is het aantal akker- en weidevogels met meer dan dertig procent achteruit gegaan, en het aantal exemplaren van bedreigde soorten van de zogenaamde rode lijst met zeventig procent. Bedreigde soorten die in Zuid-Holland al jaren sterk achteruitgaan zijn bijvoorbeeld de zilveren maanvlinder (Boloria selene), de groene glazenmaker (Aeshna viridis), de grutto (Limosa limosa), de patrijs (Perdix perdix) en de boomvalk (Falco subbuteo).

LIBELLEN Zwei Drittel der mitteleuropäischen Arten sind vom Aussterben bedroht

So erfolgreich die Libellen die letzten Millionen Jahre auch waren: Bei uns in Mitteleuropa sind viele der 80 heimischen Libellenarten selten geworden. Zwei Drittel sind gefährdet, ein Fünftel ist sogar vom Aussterben bedroht. Libellen sind Raubinsekten. In der Luft jagen sie nach Fliegen, Mücken und sogar Libellen kleinerer Arten, um sie dann oft schon im Fluge mit ihren Mundwerkzeugen zu verzehren. Die optimale Orientierung im Luftraum wird möglich durch die beiden, einen großen Teil des Kopfes ausmachenden, aus bis zu 30 000 Einzelaugen zusammengesetzten Komplex- oder Facettenaugen.

Alarmierender Rückgang von europäischen Süßwasserfischen, Weichtieren und Pflanzen

Die Europäische Rote Liste ist eine regelmäßige periodische Bewertung des Erhaltungszustands von etwa 6 000 Arten. Sie legt fest, ob diese Arten in Europa durch Aussterben bedroht sind, so dass Erhaltungsmaßnahmen ergriffen werden können, um diesen Trend umzukehren. Vorwiegend von der Europäischen Kommission finanziert, ist diese Liste Teil der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN). Die jüngste Untersuchung der in Europa heimischen Fauna und Flora hat ergeben, dass ein großer Anteil Weichtiere, Süßwasserfische und Gefäßpflanzen als gefährdet einzustufen ist.

Naturschützer bangen um Vögel am Chiemsee

Am Chiemsee darf laut Regierung von Oberbayern weitere fünf Jahre das Mückenvernichtungsmittel BTI gespritzt werden. Bisher galt das Mittel als ungefährlich, doch Vogelschützer fürchten Konsequenzen. Der Landesbund für Vogelschutz und der Bund Naturschutz kritisieren, dass durch die massenhafte Vernichtung der Mücken massiv in die Nahrungskette eingegriffen wird. Die Larven und die Stechmücken fehlen laut den Naturschützern vielen Vögeln und Fischen als Nahrung. Auch Libellen und gefährdete Fledermäuse sind auf die Mücken als Nahrung angewiesen.

Het Nederlandse cultuurlandschap wordt al sinds 2004 bezoedeld met insectenkiller imidacloprid

Een inventarisatie van meer dan vijfvoudige normoverschrijdingen van het neonicotinoïde insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater in 2014 bevestigt het treurige beeld van bezoedeling van het Nederlandse cultuurlandschap met een voor insecten uitzonderlijk giftige stof dat al sinds 2004 heeft plaats gevonden en een bepalende rol speelt bij de verhoogde bijenvolksterfte. De imidacloprid concentraties in het oppervlaktewater correleren eveneens met achteruitgang van insectivore vogelsoorten, die zich door insectenschaarste niet kunnen voortplanten. Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten, belast met watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, kering en waterkwaliteit) en zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater). Er is bijna geen waterschap in Nederland dat niet met imidacloprid verontreiniging te kampen heeft, maar er wordt nog steeds niet ingegrepen. Navolgend het aantal locaties met meer dan vijfvoudige normoverschrijdingen per waterschap. Wetterskip Fryslan: 2; Waterschap Hunze en Aa's: 2; Waterschap Vechtstromen: 1; Waterschap Zuiderzeeland: 1; Waterschap Rivierenland: 4; Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: 3; Waterschap Brabantse Delta:3; Waterschap Roer en Overmaas: 2; Waterschap De Dommel: 1; Waterschap Scheldestromen: 4; Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 5; Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht: 1; Hoogheemraadschap van Delfland: > 5; Hoogheemraadschap van Rijnland: > 5. De situatie in de provincie Zuid-Holland is ronduit dramatisch.

The rarest animals still living in Scotland’s air, sea and land habitats

Whether through adverse changes to their natural environment or hunting and over-persecution, some of Scotland’s best-loved animals may not be around for much longer. Using figures provided by Scottish Natural Heritage, we look at a diverse list of species who are suffering low numbers in Scotland’s wilds.

The steep decline of the autumn darter -- a species of red dragonfly -- in Japan is linked to neonicotinoid insecticides

The autumn darter -- a species of red dragonfly -- is making it onto the "red list" of endangered species in many local municipalities in Japan. The data point to a possible link with the use of pesticides. According to the Nature Conservation Society of Japan (NACS-J), the autumn darter (Sympetrum frequens) has been confirmed as being on endangered species lists in the six prefectures of Osaka, Hyogo, Mie, Toyama, Nagasaki and Kagoshima. Their numbers have dropped dramatically from the late 1990s onward. According to Tetsuyuki Ueda, an animal ecology expert and professor emeritus at Ishikawa Prefectural University, autumn darters were confirmed to have emerged from their chrysalises at 80 percent of rice paddies in the prefecture in 1989, while the figure was down to 19 percent in 2009. Tests found that using neonicotinoid insecticides, which have become widespread since their emergence in the 1990s, led to a 70-percent drop in the autumn darter's eclosion rate than when such insecticides were not used.

De aanhouder wint. Nationaal en Europees verbod op neonicotinoïden op komst

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dat in de nabije toekomst meer 'groene' bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en minder of helemaal geen middelen die schadelijk zijn voor de natuur, zoals neonicotinoïden. Dijksma (Economische Zaken) meldt dat naar aanleiding van een Europees rapport dat haar ''grote zorgen'' baart, schrijft ze vrijdag aan de Tweede Kamer. Uit de Europese studie blijkt dat neonicotinoïden niet alleen plaaginsecten aantasten of doden, maar ook bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders. Om die reden wordt het middel ook wel 'bijengif' genoemd. Dijksma heeft de toezichthouder, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), gevraagd zo snel mogelijk te bekijken of de omstreden nicotinoïden moeten worden verboden. De Kamer liet vorige maand al weten van het gif af te willen, na een motie van de Partij voor de Dieren. Milieuorganisaties Natuur en Milieu en Greenpeace dagen het Ctgb voor de rechter, zo werd vrijdag bekend. Ze vinden dat het college een beslissing om het omstreden middel voor zich uit schuift.