Beleid en debat

Researchers to study link between prenatal pesticide exposures and childhood ADHD

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 6.1 million children have been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) as of 2016. Symptoms of ADHD include trouble concentrating, paying attention, staying organized and remembering details. Melissa Furlong, PhD, a postdoctoral fellow and epidemiologist in the Department of Environmental Health Sciences at the University of Arizona Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, will study the link between prenatal and childhood pesticides and childhood ADHD.

Verhogen pesticiden het risico op autisme?

Wetenschappelijke bewijzen stapelen zich op: bepaalde pesticiden lijken het risico op autisme te verhogen. Het is zaak te achterhalen hoe dat precies in zijn werk gaat. In de Verenigde Staten wordt één kind op 59 geboren met autisme. De cijfers dateren van 2018 en zijn twintig procent hoger dan in 2016. In sommige staten, zoals New Jersey, waar de diagnostische methodes bijzonder efficiënt zijn, heeft zelfs één kind op 34 de ontwikkelingsstoornis. Meer dan de helft van hen heeft een IQ onder de 85, wat op het randje is van een intellectuele stoornis.

Disappearing bumblebee species under threat of extinction

The American Bumblebee—a species once more commonly seen buzzing around Southern Ontario—is critically endangered, according to a new study led by York University. The finding, published in Journal of Insect Conservation, found the native North American species, Bombus pensylvanicus, is facing imminent extinction from Canada, considered the highest and most at-risk classification before extinction.

Nieuw-Zeelands milieurapport schetst somber beeld

Nieuw-Zeeland stond ooit bekend als een land met vele unieke vogelsoorten. Er waren immers maar weinig viervoeters waardoor vogels een belangrijke ecologische rol speelden en het rijk voor zich hadden. Nieuw-Zeeland telt bijvoorbeeld drie inheemse papegaaien: de kaka, de kakapo en de kea. Maar die papegaaien kregen het doorheen de jaren een pak moeilijker: alle drie de papegaaien zijn inmiddels (met uitsterven) bedreigd, net zoals 80 tot zelfs 90 procent van alle originele vogelsoorten in Nieuw-Zeeland.

Ecological risk assessment of neonicotinoid insecticides along the east coast of China

In the past two decades, neonicotinoid insecticides have been widely used in agricultural activities in China. Many previous studies have investigated the neonicotinoid pollution in aquatic ecosystems, but the status of water safety of neonicotinoid uses in China is very scarce. The present study aims to reveal the spatial and temporal distribution of neonicotinoids in rivers, and then evaluate the ecological risks to aquatic animals.

Schweizer Bäche sind hoch belastet

Beprobte Oberflächengewässer in der Schweiz enthalten über 70 pestizide Wirkstoffe. Wasserversorger fordern den Aktionsplan zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln rasch umzusetzen. Insgesamt 145 verschiedene Pflanzenschutzmittelwirkstoffe fanden die Mitarbeiter der Studie „Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität Spezialuntersuchungen“ (NAWA SPEZ). Dazu beprobten sie von März bis November 2017 fünf kleiner Bäche mit landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten auf Belastung durch Pflanzenschutzmittel. Die Anzahl nachgewiesener Stoffe pro Standort reichte von 71 bis 89.

Akker- en weidevogels lijken gedoemd te verdwijnen

Jaarlijks communiceert de Vlaamse Landmaatschappij over de inspanningen die landbouwers doen op vlak van agrarisch natuurbeheer. In functie van akkervogels voorzien ze bijvoorbeeld wintervoedsel en nestgelegenheid op hun percelen. Belangrijker nog dan de oppervlakte waarvoor beheerovereenkomsten afgesloten worden, is het resultaat dat daarmee geboekt wordt. Lokaal lijkt dat vruchten af te werpen, maar op Vlaams niveau blijven aan landbouw gebonden vogelsoorten als de veldleeuwerik en de grutto (Limosa limosa) verder afnemen.

KWR-studie: nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nu al in drinkwaterbronnen

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden.