De adviezen over glyfosaat van Ctgb en RIVM volgen betekent jarenlange blootstelling van de Nederlandse bevolking aan een mogelijk kankerverwekkende stof

De kans dat mogelijk schadelijke pesticiden, zoals het omstreden middel glyfosaat, in Nederland verboden worden is klein. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Volgens de NOS is de bewindsman van plan adviezen van het College voor de Toelating van Gewasbestrijdingsmiddelen en Biociden (CTGB) te gaan volgen. Nederland zou het beleid van Duitsland volgen, dat er ook voor pleit het middel niet te verbieden. In zijn Kamerbrief over gewasbeschermingsmiddelen van 1 april 2016 schrijft staatssecretaris Martijn van Dam het volgende over glyfosaat: "Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft aangegeven de wetenschappelijke beoordeling van Duitsland (de rapporterende lidstaat voor glyfosaat) en EFSA (European Food and Safety Authority) te steunen en adviseerde in te stemmen met het voorstel voor hernieuwde goedkeuring voor glyfosaat........Voor Nederland staat voorop dat er op dit moment op basis van de beoordeling van de rapporterende lidstaat Duitsland en de EFSA en het advies van het Ctgb en het RIVM geen wetenschappelijke aanleiding is om tegen het huidige voorstel te stemmen." Dat zou betekenen dat de bevolking zou worden blootgesteld aan een stof met mogelijk kankerverwekkende eigenschappen.

In de bijgevoegde publicatie van onafhankelijke wetenschappers wordt geconcludeerd dat (1) glyfosaat het meest toegepaste herbicide in de wereld is en het gebruik blijft stijgen; (2) glyfosaat vaak drinkwaterbronnen verontreinigt, vooral in agrarische gebieden; (3) De halfwaardetijd van glyfosaat in water en bodem langer is dan voorheen werd aangenomen; (4) glyfosaat en zijn metabolieten op grote schaal voorkomen in het wereldwijde soja-aanbod; (5) de human blootstelling aan glyfosaat blijft stijgen; (6) glyfosaat nu gezaghebbend is geclassificeerd als een mogelijk carcinogeen voor mensen; (7) de berekening van de toelaatbare dagelijkse inname voor glyfosaat in de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn gebaseerd op verouderde wetenschap.

Bron: nu.nl, 2 april 2016
http://www.nu.nl/gezondheid/4240600/kans-verbod-schadelijke-onkruidverd…