Insecticiden

Study Finds Pesticide Residues Linked to Infertility and Miscarriage

According to a new study published in the Journal of the American Medical Association (JAMA) there is a connection between pesticide residues and an increased risk of infertility. Even in those who are able to conceive, there is a greater risk of miscarriage due to pesticide exposures. The study examined 325 women undergoing fertility treatments—researchers found a link between those who ate more fruits and vegetables high in pesticide residues and their likelihood of having a baby than those who did not.

Evaluation of leaching potential of three systemic neonicotinoid insecticides in vineyard soil

Dinotefuran (DNT), imidacloprid (IMD), and thiamethoxam (THM) are commonly used neonicotinoid insecticides in a variety of agriculture operations. Although these insecticides help growers control pest infestation, the residual environmental occurrence of insecticides may cause unintended adverse ecological consequences to non-target species. In this study, the leaching behavior of DNT, IMD, and THM was investigated in soils collected from an active AgriLife Research Extension Center (AREC) vineyard.

New rules on pesticides near schools to go into effect

State Superintendent of Public Instruction Tom Torlakson praised the California Department of Pesticide Regulation for adopting new rules to further protect students and schools from pesticide exposure. New rules will take effect on Jan. 1 regulating pesticide use near schools and licensed child-care facilities. “Children, teachers, school staff, parents and school communities need safe healthy school environments to learn and succeed, and that includes protection from unintended, unhealthy pesticide exposure,” Torlakson said.

De glastuinbouw veroorzaakte ook in 2016 oppervlaktewaterverontreiniging met imidacloprid

Het Hoogreemraadschap (HH) van Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te volgen: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemonitord. De polders waar in 2016 gemiddeld de meeste bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, zijn: Oude Campspolder, Polder Berkel, Polder Noordland en de Oranjepolder.

Neonicotinoïden zijn giftig voor zangvogels

Uit nieuw onderzoek van Margaret Eng en Christy Morrissey van de universiteit van Saskatchewan (Canada) blijkt dat neonicotinoïden ook giftig zijn voor zangvogels. De effecten traden op nadat ze gevangen vogels (mussen) gedurende drie dagen per maagsonde een dosering gaven die equivalent is aan consumptie van drie of vier met imidacloprid behandelde koolzaadjes. Imidacloprid zorgde ervoor dat ze 25% van hun lichaamsgewicht verloren. Bovendien ontdekten ze dat hun oriëntatievermogen, dat ze nodig hebben tijdens de jaarlijkse trek, significant werd beïnvloed.

Neonicotinoids reduce the strength and duration of a bumblebee’s buzz, which impairs foraging

Ecologists at the University of Stirling in Scotland have found that neonicotinoids reduce the strength and duration of a bumblebee’s buzz. Their study was published this week in the journal Scientific Reports. Buzzing is more important than you might think. The vibrations of a bee's wingbeat help it shake pollen from flowers and onto its body. This pollen then gets deposited on the next flower the bee visits, resulting in pollination. Less buzzing equals less pollination, and reduces the bees' ability to forage for themselves.

Neonicotinoid insecticides impair foraging behavior, navigation, learning, and memory in honey bees

The decline of pollinators worldwide is of growing concern and has been related to the use of plant protecting chemicals. Most studies have focused on three neonicotinoid insecticides, clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam, currently subject to a moratorium in the EU. Here we focus on thiacloprid, a widely used cyano-substituted neonicotinoid thought to be less toxic to honey bees and of which use has increased in the last years. Honey bees (Apis mellifera carnica) were exposed chronically to thiacloprid in the field for several weeks at a sublethal concentration.

Das Schweigen der Hummeln

Getreide, Kartoffeln, Tomaten – viele Nutzpflanzen sind, nicht nur für einen hohen Ertrag, auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Dass Pestizide das Bestäubungsverhalten von Hummeln beeinträchtigen, haben Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der University of Stirling herausgefunden. Ihre Ergebnisse stellen sie in der Fachzeitschrift Scientific Reports vor.

Blühstreifen an Äckern, die mit Neonicotinoiden behandelt werden, sind tödlich für die Insekten

Seit über einem Jahr machen der BUND und die Umweltbewegung auf das massive Insektensterben und das damit verbundene Vogelsterben aufmerksam. Zwischenzeitlich ist das bedrohliche Thema endlich auch in den Medien und der Öffentlichkeit angekommen. Studien zeigen: "Die Biomasse der Insekten ist in Teilen Deutschlands in den vergangenen 27 Jahren um durchschnittlich 76 Prozent zurückgegangen." In der erfreulich breiten Debatte wird allerdings ein wichtiger Aspekt, die unerkannte neue Dimension des Insektensterbens, häufig übersehen.

Drinkwaterbronnen worden door milieuverontreiniging ongeschikt voor consumptie

Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit, maar om dat zo te houden, moeten de bronnen beter worden beschermd, zegt Lieve De-clercq, directievoorzitter van waterbedrijf Vitens. In Zutphen en Nijmegen heeft Vitens al bronnen moeten sluiten.

Lees verder in het artikel van Petra Noordhuis in het Nederlands Dagblad van 18 april 2016:
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/vervuild-nederland-waterbronnen-besc…