Herbiciden

Studie enthüllt: Unser IQ fällt rasant ab - Ärzte schlagen Alarm

Die Menschen in den Industrieländern werden immer dümmer – das ergab jetzt eine besorgniserregende Studie britischer Forscher. Angeblich soll das Team um den englischen Forscher Edward Dutton herausgefunden haben, dass der IQ in vielen westlichen Nationen alle zehn Jahre um etwa zwei Punkte gesunken ist. Für ihr Ergebnis haben Dutton & Co. die Daten von skandinavischen Soldaten untersucht, die bei der Einstellung in den Militärdienst einen Intelligenztest absolvieren mussten.

Meer dan 30 bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater is heel gewoon in Vlaanderen

Een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor heel wat overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater. De milieukwaliteitsnormen voor pesticiden in Vlaams oppervlaktewater zijn vastgelegd in VLAREM: een maximale norm (MAC-MKN) als toetssteen voor mogelijke acute effecten op waterorganismen (zoals sterfte) en een jaargemiddelde norm (JG-MKN) om mogelijke chronische effecten (zoals een verminderde voortplanting) te toetsen.

An ecological disaster in the Garden of England

In a study of 26 rivers and streams across England, Scotland, Wales and Northern Ireland carried out by the Environment Agency and its regional equivalents, the Somerhill Stream had the third highest concentration of the chemicals, after the River Waveney in Norfolk and the River Tame in the West Midlands. The stream in Tonbridge that flows into the River Medway has emerged as the third worst in the country for neonicotinoid pollution, threatening its insect population. Other Kentish rivers such as The Medway and The Beult were not among those tested.

Health Risks of Pesticides

Pesticides are a convenient way to get rid of the pests in our homes and gardens and on the farms that grow the food we eat. Yet, the increased use of pesticides has been linked to a number of serious health risks. Some pesticides are irritating to the skin and eyes. Others, including organophosphates, have been linked to nervous system damage and to the development of Parkinson's disease. Pesticide exposure has also been associated with a greater risk for some cancers, including non-Hodgkin's lymphoma.

Impact of herbicides on insect and spider diversity in eastern Canada

Few groups of insects have been surveyed over a very long period (50 years or more) in an area. Three groups were considered here meeting the long survey condition: ground beetles (Coleoptera: Carabidae), ground Scelionidae (Hymenoptera) and species of Tenthredo (Hymenoptera: Tenthredinidae). The diversity of ground beetles in agricultural sites around Ottawa (Ontario) and Montreal (Quebec) has been markedly reduced during the 1980s and 1990s. During the same period we witnessed the collapse of other insect groups outside agricultural sites.

Medewerker van Hollands Noorderkwartier meldt misstand bij rapportage over bestrijdingsmiddelen en wordt vervolgens geschorst

Een bestrijdingsmiddelendeskundige van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op vrijdag 5 januari jl. melding bij zijn directie gedaan van een vermoeden van de misstand. Het gaat om een integriteitsschending. Het Hoogheemraadschap wil volgens de melding de gegevens over bestrijdingsmiddelen, die zonder restrictie openbaar horen te zijn, mogelijk exclusief houden voor een marktpartij. Drie dagen later, op maandag 8 januari, is hij vervolgens geschorst.

NABU und Bioland fordern eine Neuausrichtung der Europäischen Agrarpolitik (GAP)

Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche forderten Deutschlands größter Naturschutzverband NABU und Deutschlands größter ökologischer Anbauverband Bioland am heutigen Donnerstag gemeinsam eine Neuausrichtung der Europäischen Agrarpolitik (GAP). „Verbraucher, Landwirte und die Umwelt brauchen einen Umbau der EU-Agrarförderung. Eine Politik des Weiter-So darf es nicht geben“, waren sich NABU-Präsident Olaf Tschimpke und Bioland-Präsident Jan Plagge einig.

Herbicides to Blame for UK's Declining Turtle Dove Population

The number of turtle dove (Streptopelia turtur) breeding pairs in the UK has dropped to a record low of 14,000, making an 84 percent drop since 1995."The turtle dove is the fastest declining bird in the country [England] and within ten years we could lose this icon of the British countryside completely,” said a spokesman for the Royal Society for the Protection of Birds. Turtle doves in the United Kingdom are found in just a few areas of Southern England and migrate during the winter toward Africa.

Vleermuizen staan bloot aan neonicotinoïde insecticiden

De ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) heeft vaste vliegroutes en foerageert een substantieel deel van de tijd in veestallen maar jaagt ook vlak boven het bladerdak van bomen. De soort jaagt op spinnen en op kleine insecten, voornamelijk tweevleugeligen als vliegen en muggen, maar ook op nachtvlinders, rupsen, gaasvliegen en kevers. Op drie kraamkamerlocaties in Limburg (Lilbosch, Maria Hoop en Eijsden) zijn in de periode 2013-2015 dode individuen en mest verzameld.