Insecticides

Planting of neonicotinoid-treated maize poses risks for nontarget organisms over a wide area without consistent crop yield benefit

Neonicotinoid insecticides are used as seed treatments on most grain and oilseed crops in the U.S., yet the extent and likelihood of spread of insecticide residues during planting has not previously been quantified. Honeybees are the best model for estimating exposures in mobile insects. We measured neonicotinoid dust drift during maize sowing and used sites of maize fields, apiary locations, and honeybee foraging radii to estimate likelihood of forager exposure. We performed a concurrent multiyear field assessment of the pest-management benefits of neonicotinoid-treated maize.

Naturschützer bangen um Bäche

Kleine Bäche sind eine sprudelnde Freude für Spaziergänger, Naturfreunde und Fischer. Und selbstverständlich sind sie Lebensraum für unzählige kleinere und grössere Lebewesen wie Bachflohkrebse, Bachforellen oder Wasserfrösche. Sofern sie denn einigermassen sauber sind. Eine Studie des Bundesamts für Umwelt kam kürzlich zum Schluss, dass kleine Fliessgewässer in der ganzen Schweiz mit einer Vielzahl von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden belastet sind.

Health and environment: Add a tax to the EU agricultural policy

As the debate heats up over the European Union's new Common Agricultural Policy (CAP) for 2020, I propose introducing a progressive tax that is based on farmers' purchase per unit area of pesticides, antibiotics and imported animal feed such as soya beans (see also F. Orsi Nature 541, 464; 2017). Farmers practising sustainable management would be rewarded with increased sales, higher incomes and greater societal respect.

Brief in Nature over nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vandaag publiceert Frank Berendse, voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting, een brief in Nature over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hij stelt een nieuwe progressieve belasting voor op de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en geïmporteerd veevoer die een boer per hectare inkoopt. Dat leidt al heel snel tot een massieve, want door de prijs gedreven verschuiving in het koopgedrag van consumenten. Schone producten worden dan veel goedkoper dan producten die op een vervuilende manier zijn geteeld.

Why Insect Decline Matters

Scientists have described 1 million species of insects so far, and estimate that at least 4 million species worldwide are still unrecorded. For people living in areas with ample wilderness and a plethora of biting mosquitoes that carry malaria and other diseases, a decline in insect populations might seem like an outlandish concern. But in areas with intensive industrialized agriculture, the drop in insect populations is worrying.

Stille ramp: de insecten verdwijnen

Er zijn steeds minder insecten. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld met bijna 80% is afgenomen in 25 jaar van 1989 tot 2014. Een afname die volgens een publicatie in Science niet alleen in Duitsland geconstateerd wordt, maar ook in andere landen. Zo daalde het aantal insecten in Schotland met 60%. Het onderzoek in Krefeld werd uitgevoerd in natuurgebieden waar niet zo extreem veel was veranderd in het beheer van die gebieden zelf. Maar in de omgeving is wel veel veranderd.

Bijensterfte in de VS: 44% sneuvelde in 2015/2016

Onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Landbouw toont aan dat 44 procent van de bijen het afgelopen jaar is gesneuveld. Dat dit patroon zich voor de tweede keer herhaalt vinden experts “ronduit alarmerend”. Zowel de verliezen tijdens de winter als die tijdens de zomer namen toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is nu al het tweede jaar op rij dat de verliezen tijdens de zomer de concurrentie kunnen aangaan met die van de winter.

Waterschap Limburg spreekt van grote winst als imidacloprid en/of thiacloprid op alle meetlocaties normoverschrijdend worden aangetroffen

Het Waterschap Limburg doet vanaf 2015 (toen nog als Waterschap Peel en Maasvallei) mee met één van de landelijke meetnetten gewasbeschermings-middelen: namelijk het meetnet voor de glastuinbouw. Deze langjarige meetnetten zijn opgesteld per teelt. Voor glastuinbouw is een apart meetnet gemaakt waar zeven waterschappen aan mee doen. Het meetnet loopt door tot 2023.

Nicht nur Bienen sind in ihrer Existenz bedroht, sondern alle Insekten

Bereits im Jahr 1962 wurde von Rachel Carson der stumme Frühling vorhergesagt, wenn die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Nutzung von Chemikalien auf den Äckern fortschreiten: Ein Frühling ohne das vertraute Summen von Bienen, Hummeln, Fliegen, Käfern und anderen Insekten. Dieses Szenario droht nun Wirklichkeit zu werden, wenn wir nicht sofort handeln.

No Sign of Swifts in May's Britain

Normally my first sighting of swifts – the dark, scythe-winged birds that scream over our summer rooftops – is on voting day in May. I can’t blame them this year. If I’d spent the past few months swooping over the Congo and Mozambique, I’d have shunned the cold grey mizzle that greeted voters yesterday. Swifts (Apus apus) are among the last summer visitors to arrive and the first to leave, flying south as soon as they have raised their young. They were made for flying and only touch down to nest.