Vier soorten sprinkhanen zijn ernstig bedreigd

Van 44 soorten sprinkhanen en krekels die zich in Nederland regelmatig voortplanten, is op basis van criteria van zeldzaamheid en voor- of achteruitgang bepaald of ze op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Dit bleek voor 14 soorten het geval. Volgens de laatste Rode Lijst voor sprinkhanen en krekels zijn zeker vier soorten op Nederlandse bodem ernstig bedreigd: de zadelsprinkhaan, wrattenbijter (een soort die vroeger daadwerkelijk gebruikt werd om wrattenweefsel te verwijderen), kleine wrattenbijter en het bosdoorntje. Zelfs de eens overal voorkomende huiskrekel staat inmiddels op de lijst. Het is pas de tweede keer dat er een speciale lijst voor de in Nederland voorkomende krekels en sprinkhanen is opgesteld. Het document is opgesteld aan de hand van 270.000 waarnemingen uit het veld, voornamelijk het werk van vrijwilligers en bevlogen entomologen.

Het voorkomen van de zadelsprinkhaan in Nederland is altijd geconcentreerd geweest op de Veluwe, met enkele populaties op de Hogere zandgronden elders in het land. Op de Veluwe resteren nog acht populaties, die sterk verschillen in omvang. Grote populaties zijn bijvoorbeeld te vinden op de Doornspijkse Heide, het Harskampse Zand en in Nationaal Park de Veluwezoom. De kleinste, tevens sterk geïsoleerde populatie bevindt zich op de Groevenbeekse Heide bij Ermelo. Op de nabijgelegen Ermelosche Heide is de soort in 1999 voor het laatst waargenomen. Buiten de Veluwe komt de zadelsprinkhaan alleen nog voor op de Mulderskop bij Nijmegen.
Er resteren in Nederland twee populaties van de wrattenbijter: op de Hoge Veluwe en bij de Hatertse en Overasseltse Vennen. Beide populaties bestaan uit enkele tientallen dieren. Tot en met 1998 kwam de soort ook voor langs het Drongelens Kanaal in Noord-Brabant, maar daar is de soort ondanks speciale beheermaatregelen sindsdien niet teruggevonden.
In Noordwest-Europa houdt de kleine wrattenbijter uitsluitend stand op militaire oefenterreinen die door brandbeheer opengehouden worden: de Oldebroekse Heide in Nederland (waar de soort met één populatie voorkomt, in twee atlasblokken) en de Lüneburgerheide in Duitsland. Ook een Oostenrijkse populatie komt voor op een militair oefenterrein, waar vaak spontane branden optreden als gevolg van schietoefeningen.
Er is momenteel één populatie bekend van het bosdoorntje (Hoge Veluwe). De dichtstbijzijnde bekende populaties liggen ver weg: in het Duitse Harz-gebergte en in Zuid-België.
Bronnen:
EIS Nederland, 19-12-2012
http://www.eis-nederland.nl/
Dierenblog, 28-12-2012
http://dieren.blog.nl/natuur-in-nederland/2012/12/28/vier-soorten-sprin…
Duurzaam Nieuws, 27-12-2012
http://www.insnet.org/dnnieuw/dndrie/bericht.rxml?id=94064&photo=
Natuurbericht, 27-12-2012
http://www.natuurbericht.nl/?id=9914&rss=1
MENNO REEMER. BASISRAPPORT RODE LIJST SPRINKHANEN EN KREKELS (bijlage)
Huidige Rode Lijst Sprinkhanen en Krekels:
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&p…