Rampzalige verontreiniging van het Vlaamse oppervlaktewater met imidacloprid

Voor het insecticide imidacloprid past daar de bedenking bij dat VMM de gemiddelde concentratie afmeet aan een niet door de EU erkende norm die het geleend heeft uit een Nederlandse labostudie, waarbij men op zoek gaat naar acht miljardste van een gram. De maximale concentraties van diflufenican en flufenacet waren in respectievelijk 72 en 37 procent van de meetplaatsen te hoog. Bij de metingen in rioolwaterzuiveringsinstallaties werd in de periode 2010-2014 ruim één op drie van de onderzochte pesticiden en afbraakproducten teruggevonden in meer dan vijf procent van de metingen. De vaakst aangetroffen stoffen zijn AMPA (afbraakstof van glyfosaat), glyfosaat zelf, oxadiazon, MCPA, diuron en mecoprop.
Bron: VILT, 25-09-15
http://www.vilt.be/pesticiden-belanden-nog-te-vaak-in-het-oppervlaktewa…