Het grondontsmettingsmiddel Metam-Natrium staat sinds 12 juli 2012 weer op de Annex I-lijst - In Nederland wordt het middel gezien als essentieel

Scofcah, het permanent comité voor voedselveiligheid en diergezondheid van de Europese Commissie, heeft metam-natrium op de Annex I-lijst geplaatst. Daarmee komt het behoud van het grondontsmettingsmiddel een stap dichterbij. Het Annex I-besluit treedt op 12 juli dit jaar in werking. Actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen moeten op de lijst Annex I staan voordat een middel in een EU-lidstaat mag worden toegelaten. Scofcah heeft wel een aantal beperkingen opgelegd. Een grondontsmetting met metam-natrium (merknaam: Monam Cleanstart) is maximaal eens per drie jaar toegestaan op hetzelfde perceel. In onbedekte teelten, zoals aardappelen en bollen, is maximaal 300 liter per hectare toegestaan.

Cropmanager van distributeur Certis Edwin Hendriks is blij dat de Scofcah metam-natrium op de Annex I lijst heeft geplaatst. ”Er was een dreiging dat de stof verboden zou worden. Het middel is onmisbaar voor de teelt van aardappelen, bollen en veel vermeerderingsgewassen.” In Nederland wordt het middel gezien als essentieel. Gewasbeschermingsspecialist Jaap van Wenum van LTO is ook blij met het besluit van de Scofcah. ”Metam-natrium is het enige grondontsmettingsmiddel in Nederland. Zonder metam-natrium wordt een aantal teelten lastig. Maar voor bijvoorbeeld bollen heb je echt een hogere dosering nodig dan 300 liter per hectare.”

Hendriks: ”Deze ’essential use’ houdt in dat maximaal 700 tot 750 liter per hectare mag worden gebruikt en dat eens in de vijf jaar de grond kan worden ontsmet. De grens van 300 liter die de Scofcah stelt, werkt wel bij aardappelcystenaaltjes maar niet bij veel andere aaltjes en bodemschimmels. De essential use geldt tot eind 2014. We hopen dat de overheid die verlengt. De basisfabrikant Taminco gaat aanvullende informatie leveren om toepassingen met hogere doseringen te ondersteunen. Plaatsing op de Annex I lijst houdt in dat het middel ook na 2014 behouden blijft. We hopen alleen dat de dosering omhoog gaat.”

Bron: Boerderij, 21 maart 2012
http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2012/3/Behoud-ontsmettingmidde…

Henk Tennekes

zo, 24/11/2013 - 14:28

LTO Nederland vindt dat er een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van lelievelden moet komen door de Gezondheidsraad. 'Daar zijn alle partijen het over eens', meldt gewasbeschermingspecialist Jaap van Wenum van LTO.
Van Wenum reageert daarmee op de uitzending van Zembla op 21-11-2013 over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt. 'Het is te hopen dat de overheid snel een aanzet geeft om het onderzoek te starten', verklaart hij. De gewasbeschermingspecialist is namens LTO Nederland door Zembla geïnterviewd. Hij is onder meer gevraagd naar een aantal incidenten die plaatsvonden met omwonenden in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 'Zembla licht concrete voorbeelden uit van problemen met omwonenden', geeft Van Wenum aan. 'In het programma is bijvoorbeeld aandacht voor het stuiven afgelopen voorjaar in de Veenkoloniën en de vermeende dampen met grondontsmettingsmiddel.'
Bron: Nieuwe Oogst, 21-11-2013
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&d…

Henk Tennekes

di, 26/11/2013 - 17:01

Omwonenden van lelieakkers worden ziek van het bestrijdingsmiddel metam-natrium. Ouwehand (PvdD) wil dat het gebruik onmiddellijk stopt, maar staatssecretaris Dijksma (Landbouw) wacht op een advies dat begin 2014 verschijnt.

Uit een uitzending van ZEMBLA blijkt dat omwonenden ziek worden van een middel waarmee lelietelers hun akkers ontsmetten. Het middel is in Europa al verboden, maar in Nederland geldt een tijdelijke ontheffing. Ouwehand vindt dat Dijksma het middel onmiddellijk moet verbieden. De staatssecretaris meldt dat de Gezondheidsraad begin 2014 komt met de resultaten van een onderzoek naar het bestrijdingsmiddel. Op grond daarvan wil Dijksma eventueel maatregelen nemen, want "het moet wel zorgvuldig gebeuren".
Bron: Tweede Kamer, 26-11-2013
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_…