Het Ctgb laat een bestrijdingsmiddel met kankerverwekkende eigenschappen toe in de Nederlandse land- en tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft tijdens de collegevergadering van 25 november besloten tot nieuwe toelatingen van Roundup met glyfosaat als werkzaam bestanddeel: Roundup Record wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel of doodspuitmiddel in de teelt van akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen, bosbouw, aardappelen, suikerbiet, wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, haver, peulvruchten, mosterd, lijnzaad, koolzaad, appel, peer, kers, pruim (onbedekte teelt), wijndruif (ouder dan 4 jaar), koolraap, knolraap, uien, bosuien, asperge, prei, bosbouw, tijdelijk onbeteeld terrein, open verhardingen en onverhard terrein. Roundup Optima wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting, moestuinen, gazons, open verhardingen (grind, schelpen, grasbetontegels, etc.) en onverharde terreinen en als middel voor de behandeling van (stobben van afgezaagde) bomen en struiken.

Bron: Agri-Holland Nieuws, 26-11-15
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=175908

Henk Tennekes

wo, 13/01/2016 - 19:33

The Lancet Oncology publiceerde 20 maart j.l. een artikel van het International Agency for Research on Cancer (IARC) over de mogelijke carcinogeniteit van glyfosaat. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het Ctgb gevraagd naar een oordeel van het artikel. Het Ctgb constateert dat op basis van het verschenen artikel niet kan worden nagetrokken dat glyfosaat kankerverwekkend is voor de mens. Het artikel biedt op dit moment dan ook geen nieuwe informatie waaruit kan worden afgeleid dat de Nederlandse toelatingen een ontoelaatbaar risico vormen voor de volksgezondheid.

Bron: Ctgb
http://www.ctgb.nl/nieuws/nieuws-berichten/2015/04/27/ctgb-oordeel-over…