EU benutte 2,9% van landbouwareaal voor biologische landbouw in 2010

In 2010 werd in de 27 lidstaten van de Europese Unie door in totaal 12 miljoen bedrijven op 171,4 miljoen hectare aan landbouw gedaan. Van die 12 miljoen bedrijven is 1,3% als biologisch aan te merken. Van het totale areaal van 171,4 miljoen hectare wordt op 5 miljoen hectare aan biologische landbouw gedaan. Dat komt overeen met 2,9%. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie. De meeste landbouwbedrijven zijn te vinden in Roemenië (3,8 miljoen), Italië (1,6 miljoen) en Polen (1,5 miljoen). De grootste landbouwarealen zijn echter te vinden in Frankrijk (27,8 miljoen hectare), Spanje (23,7 miljoen hectare) en Duitsland (16,7 miljoen hectare). De hoogste percentages biologische bedrijven zijn te vinden in Oostenrijk (13%), Tsjechië (7%) en Zweden (6%).

Bronnen: Eurostat & Agri Holland Nieuws, 18/12/12
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=144328