Een verbod op imida­cloprid in tuinbouwkassen is volgens SGP-Kamerlid Dijkgraaf „juridisch boterzacht.”

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) bereidt zo’n verbod voor. Hij verdedigde dat vorige maand in de Tweede Kamer. Alleen als dit voorjaar blijkt dat de verontreiniging van oppervlaktewater in tuinbouwgebieden met het middel sterk is gedaald, komt het verbod er niet. Dijkgraaf maakte dinsdag bekend dat nationale en Europese wetgeving nauwelijks ruimte biedt voor zo’n verbod. Die is er alleen in gebieden die op grond van de zogeheten Kaderrichtlijn Water beschermd moeten worden. „Een groot deel van de glastuinbouw­gebieden valt daar niet onder.” De SGP’er wil de landsadvocaat om advies vragen. Daarvoor is een Kamermeerderheid noodzakelijk. De Kamer vergadert later deze maand weer over imidacloprid.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 03-02-16
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/sgp_acht_verbod_op_imidacloprid_in…

Henk Tennekes

wo, 03/02/2016 - 18:11

Volgens de Bijbel heeft de Schepper de mens de taak gegeven de natuur te bewerken en te BEWAREN [Genesis 2:15 “En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren”]. De heer Dijkgraaf werpt zich nu op een verbod op een bestrijdingsmiddel tegen te houden, terwijl vriend en vijand het er zo langzamerhand wel over eens is dat de grootschalige milieuverontreiniging met deze stof onherstelbare schade aan de natuur toebrengt. Misschien doet de heer Dijkgraaf er goed aan Genesis nog eens goed door te lezen want ik heb sterk de indruk dat hij in de voetsporen van Adam en Eva wil treden.

Henk Tennekes

za, 20/02/2016 - 03:08

Een eventueel verbod op het gebruik van het insecticide imidacloprid (ook wel ”bijengif” genoemd) „wordt zeer zorgvuldig voorbereid”, aldus staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken donderdag in een Kamerdebat.

„De juridische onderbouwing ervan luistert nauw”, zei hij tegen onder meer SGP’er Dijkgraaf. Die noemde het dreigende verbod eerder „juridisch boterzacht.”

De Raad van State zal de onderbouwing beoordelen. Van Dam: „Wij sturen die niet naar de raad voordat we ervan overtuigd zijn dat ons verhaal standhoudt.”

Volgens de staatssecretaris worden de gebruiksvoorschriften voor imidacloprid „niet voldoende nageleefd” of „hebben ze onvoldoende effect.”

Dijkgraaf wees er op dat in 2014 en 2015 slechts twee overtredingen van de voorschriften zijn vastgesteld. „Onvoorstelbaar weinig dus, en toch schiet de staatssecretaris meteen door naar een verbod.” Hij noemde dat „niet passend en oneigenlijk.” Van Dam erkende dat controle op een juiste toepassing van imidacloprid „lastig” is.

Dijkgraaf wees er verder op dat het „zelfs theoretisch” niet mogelijk is dat imidacloprid dat wordt gebruikt in het Westland en bij bedrijven rond Aalsmeer in water terecht komt dat wordt ingenomen voor de drinkwatervoorziening. „Er is dus geen enkele relatie tussen de basis die de staatssecretaris legt, namelijk de bescherming van kwetsbare gebieden en het verbod dat hij voorstaat. Terwijl ondernemers recht hebben op een deugdelijke wettelijk basis onder een eventueel verbod.”

Bron: RD, 19-02-16
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/van_dam_verbod_op_bijengif_wordt_j…