De centrale these in het boek "Disaster in the Making" van Henk Tennekes wordt bevestigd door onderzoekers uit Krefeld

Entomologen uit Krefeld hebben bij het inventariseren van insecten een onrustbarende ontdekking gedaan: sinds 1989 is de hoeveelheid insecten op twee plaatsen in het natuurgebied Orbroicher Bruch met meer dan drie-kwart gedaald (zie bijgevoegde publicaties in het Duits en Engels). De onderzoekers hebben de metingen op precies dezelfde manier uitgevoerd als in 1989; op dezelfde plaats, volgens dezelfde methode en door dezelfde mensen. "Zo kunnen de cijfers betrouwbaar worden vergeleken" benadrukken de entomologen. Twee zogenaamde malaise insectenvallen werden in een weiland op circa 50 meter afstand geplaatst om over een periode van vele maanden insecten te vangen en te wegen. Terwijl in 1989 op die manier 1,4 kg insecten werden gevangen, waren het er nu nog maar minder dan 300 gram. Volgens de entomologen heeft deze dramatische achteruitgang ernstige consequenties voor het ecosysteem: alle insectenetende dieren worden met uitsterven bedreigd en eco-systemische functies, waaronder bestuiving, ontledingsprocessen of de bodemkwaliteit, komen ernstig onder druk te staan. De gegevens uit Krefeld vormen ook een bevestiging van de in 2010 geformuleerde these van Henk Tennekes dat het grootschalige gebruik van neonicotinoide insecticiden in de landbouw insecten zal uitroeien.

Bron:
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/unruhe-ueber-dramatische-in…

Henk Tennekes

za, 13/02/2016 - 12:41

In 1991 is door Sjouke van Essen een inventarisatie gedaan naar loopkevers in nationaal park Dwingelderveld. Zeventien jaar later is dit onderzoek op precies dezelfde manier herhaald. Het Dwingelderveld is een natuurgebied met een oppervlakte van 3766 hectare. Het gebied bestaat uit een groot met vochtige heide, droge heide en zandverstuivingen, naaldbos, gemengd bos, loofbos en enige kleine enclaves van grasland en akker. Verspreid over het gehele Dwingelderveld, waarbij de nadruk lag op de hei, zijn 38 series bestaande uit elk 5 potvallen, ingegraven. Een 4% formaline oplossing is als conserveringsvloeistof gebruikt. Op twee nieuwe locaties zijn potvallen van ditzelfde systeem geplaatst. Deze vallen hebben van maart tot met oktober 2008 in het veld gestaan. Ook is er data gebruikt van drie permanente series (blikseries). Deze series zijn al in gebruik sinds de 60 – er jaren. Elke permanente serie bestond uit twee normale metalen blikken van 25 x 25 cm en één trechterval met dezelfde afmeting maar met een buisje met een 4% formaline oplossing. onderin de trechter. Gedurende de bovenstaande periode zijn alle gevangen loopkevers tot op soortsniveau op naam gebracht. De belangrijkste onderzoeksvraag was of er een verandering in de aantallen en/of soortsamenstelling sinds 1991, 17 jaar geleden, is opgetreden. In 2008 zijn er 15.000 individuele loopkevers, verspreid over 78 soorten gevangen. In 1991 zijn er veel meer exemplaren gevangen, totaal bijna 45.000, verspreid over 94 soorten.
Bron: Ivo Lustenhouwer. Loopkeverinventarisatie Dwingelderveld 2008
http://www.biological-station.com/Loopkeverinventarisatie%20Dwingelderv…
Het ecosysteem gaat dus klappen als we zo doorgaan. We moeten echt een einde maken aan het gebruik van die stoffen, en wat mij betreft helemaal met pesticiden. In december heb ik in Wageningen op een Down2Earth symposium samen met Claudia Külling een Deltaplan Agro-Ecologie (bijlage) ontvouwd. We willen graag in de Flevopolder op het landgoed Roggebotstaete een kenniscentrum voor agro-ecologie oprichten, om de ecologische landbouw en veeteelt krachtig te stimuleren. Doel is binnen 10 jaar de helft van de agro sector een ecologische grondslag te geven.