Ctgb gaat een nieuw rekenmodel gebruiken om vast te stellen dat de glastuinbouw het oppervlaktewater met pesticiden bezoedelt

Met ingang van 1 januari 2016 hanteert het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een nieuwe werkwijze bij de beoordeling van emissies uit bedekte teelten. Het huidige model voor emissies uit kassen stelt dat 0,1% van het gewasbeschermingsmiddel dat gebruikt wordt in een kas terechtkomt in het oppervlaktewater. Het is bekend dat dit model de werkelijkheid onderschat. Recent is een nieuwe Europese guidance bedekte teelten aangenomen, waarin het nieuwe rekenmodel is opgenomen. Daar zijn enkele opties voor de zuivering van afvalstromen ingebouwd. Bij gebruik van deze guidance zullen de berekende emissies uit kassen naar verwachting hoger liggen dan bij het huidige model. De guidance bedekte teelten gaat tegelijk voor zowel nieuwe aanvragen van stoffen als middelen gelden. De guidance heeft geen invloed op lopende aanvragen. Op dit moment brengt het Ctgb de impact van deze nieuwe guidance op onder andere de dossiervereisten in kaart. Zodra hier meer details over bekend zijn, zullen de aanvragers via de gebruikelijke kanalen en de website geïnformeerd worden.

Bron: Ctgb en AgriHolland, 21/07/15
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=172015

Henk Tennekes

wo, 22/07/2015 - 12:13

De wereld wordt op zijn kop gezet. Het Ctgb heeft in ruime mate middelen toegelaten in de glastuinbouw waarvan we allang weten dat ze in het oppervlaktewater terecht komen. De instantie grijpt niet in, maar gaat met rekenmodellen een onhoudbare situatie verifiëren. De toelating van imidacloprid zal waarschijnlijk weer ongemoeid worden gelaten. De glastuinbouw veroorzaakt sinds 2004 ontoelaatbare normoverschrijdingen met imidacloprid. Maar de glastuinbouw mag lekker doorgaan met het uitroeien van insecten en Westlandse weidevogels.