Claudia Külling en Henk Tennekes ontvouwen in Wageningen het Deltaplan Agro-Ecologie om een einde te maken aan de allesverwoestende industriële landbouw

Hoe zien we gewassen? Als biomechanische machines ('dom en lui') waar we weinig aan hebben zonder bemesting en andere industriële technieken? Of als ecosysteem organismen ('slim en actief') die precies weten wat ze doen zolang de omstandigheden maar gezond zijn? De ene benadering richt zich op fysisch-chemische materiaalstromen en onderzoekt een zo efficiënt mogelijk gebruik van grond- en hulpstoffen. De andere gaat uit van kringlopen van levend materiaal, die onlosmakelijk verbonden zijn met de natuurlijke leefomgeving en de bodem als basis. Wat zijn de gevolgen van deze vaak tegengestelde benaderingen voor onze landbouw, voeding en gezondheid? Op 4 december 2015 vond bij het NIOO in Wageningen een symposium plaats, georganiseerd door Down2Earth, dat dieper inging op deze vragen en dat een uitwisseling aanmoedigde tussen de twee benaderingen. Op het symposium waren een aantal prominente sprekers te horen, onder wie hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de UU Herman Wijffels. NIOO-directeur Louise Vet was dagvoorzitter. Claudia Külling en Henk Tennekes ontvouwden een Deltaplan Agro-Ecologie om een einde te maken de industriële landbouw die na de Tweede Wereldoorlog overbemesting, bodemdegradatie, milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen, een ontstellend verlies van biodiversiteit, en een explosieve toename van neurologische afwijkingen bij jonge kinderen in Nederland heeft veroorzaakt.

Henk Tennekes

do, 17/12/2015 - 11:59

“Toegepaste gewasconcepten: zijn planten werkelijk lui?” was de intrigerende titel van het symposium, georganiseerd door de stichting Down2Earth op vrijdag 4 december in Wageningen*. Plaats van handeling was het NIOO-KNAW**-gebouw. Dagvoorzitter Professor Louise Vet, directeur van het hier gevestigde onderzoeksinstituut NIOO, verwelkomde een honderdtal deelnemers in wat zij noemde “Het huis van de wetenschap”. Voorzitter Jan Diek van Mansvelt zette hoog in toen hij “…een fundamentele reflectie op de landbouwwetenschap” aankondigde.
Het diverse publiek van onderzoekers, boeren, ambtenaren en overige geïnteresseerden in het wel en wee van de landbouw deelde een gezamenlijke zorg om de toekomst van de aarde, te beginnen bij de levende bodem. Herman Wijffels was daar duidelijk in: “… het draagvermogen van de aarde is overbelast”, en daarbij noemde hij de landbouw “de meest destructieve industrie van deze planeet”. Als econoom vindt hij de tijd gekomen dat wij ons lineaire denken loslaten en inzetten op een circulaire economie, waarbij we onze natuurlijke hulpbronnen niet meer overvragen.
Historicus Joost Visser legde uit hoe het zo ver heeft kunnen komen aan de hand van de tot NPK verschraalde opvattingen over plantenvoeding in de vorige eeuw en de steeds grotere rol van overheid en industrie: “Plaats de boer en de levende bodem opnieuw in het centrum van de landbouw.” Landbouwwetenschapper Anton Nigten trok die lijn door naar onze voeding en gezondheid: hij wees op de ontstane onbalans van essentiële mineralen in onze voedingsgewassen. Toxicoloog Henk Tennekes en biochemicus Claudia Külling wezen op de ecocidale gevolgen van de bestrijdingsmiddelen voor mens en milieu en de noodzaak van een Deltaplan agro-ecologie.
De verscheidenheid van het gezelschap zorgde de hele dag voor levendige discussies die bijdragen aan een waardevolle uitwisseling van ervaringen en ideeën. De petitie van de Down2Earth-actie Help Humus werd door de deelnemers enthousiast ondertekend. Het belang van een levende bodem was voor iedereen voelbaar: als producenten, onderzoekers en consumenten.
Bron: Down2Earth
http://www.down2earth.nu/

Henk Tennekes

di, 22/12/2015 - 13:56

Landgoed Roggebotstaete is jong: met een weidse horizon, steeds wisselende luchten, mooie waterpartijen, verrassende doorkijkjes en een rijke flora en fauna. Hier vindt u 52 hectare ruimte voor uzelf en de natuur. Tot eind jaren 50 nog zee, daarna als bomenkwekerij van de Rijksdienst de kraamkamer voor natuur in Flevoland. In 2005 werd het als landgoed aangelegd en is nog volop in ontwikkeling. Geen grote landhuizen, maar een zee van ruimte met de natuur als basis voor een gezonde leefstijl.

Missie

Wij geloven in de intelligentie en eenvoud van de natuur en weten uit eigen ervaring dat zij gezond en gelukkig maakt. Tegelijkertijd zien wij dat menselijke invloed de natuur steeds meer bepaalt. Roggebotstaete laat zien dat de juiste combinatie van mens èn natuur elkaar voedt.

Onze visie

Roggebotstaete ontwikkelt zich tot een samenhangend en educatief voedselproducerend natuurgebied waarbij respect voor de natuur en gemeenschapszin centraal staan:
•agro-ecologie: samenhangende verzameling van duurzame voedselsystemen waardoor het landgoed fungeert als voedselproducerend natuurgebied;
•educatie: kennis- en ervaringscentrum op het gebied van gezonde leefstijl voor mens èn natuur;
•arbeidsparticipatie en sociale activering: leer-, werk- en ervaringstrajecten om de kloof naar de arbeidsmarkt te overbruggen voor jongeren, ouderen, re-integreerders en anderen;
•maatschappelijke participatie: vrijwilligers, groenliefhebbers en andere buitenlui die actief willen bijdragen aan een bijzonder groen en maatschappelijk initiatief.

Deze ontwikkelingen willen we blijvend realiseren via een sociale onderneming. Wij verkopen producten en diensten die onze missie versterken en waarmee wij voldoende inkomsten kunnen genereren om onze ecologische en sociale doelstellingen te verwezenlijken.
Bron:
http://www.roggebotstaete.nl/