Ruim 22.000 mensen vragen in een petitie om een verbod op de neonicotinoïden

Televisietuinman Lodewijk Hoekstra heeft gistermiddag samen met elf natuurorganisaties een petitie overhandigd aan negen Kamerleden, waarin het kabinet en het parlement worden opgeroepen de insecten te beschermen.

Lees verder in het artikel van Petra Noordhuis in het Nederlands Dagblad, 31-10-2017
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/insecten-redden-is-apolitiek.2836728…

De overheid moet de neonicotinoïden verbieden, zegt ecoloog Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap

De overheid moet de nieuwste generatie landbouwbestrijdingsmiddelen - neonicotinoïden - verbieden. Want die zijn de hoofdoorzaak van het verdwijnen van insecten. Dat zegt ecoloog Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap. Hij is een deskundige op het gebied van insecten en schreef daar al verschillende boeken over.

Oorzaak van insectensterfte is al bekend: chemische bestrijdingsmiddelen

Toxicoloog Henk Tennekes is blij dat er eindelijk onrust ontstaat over de insectensterfte. Maar de belangrijkste boodschap blijft volgens hem achterwege: het zijn recente, chemische bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) die de insecten doden. ‘Die moeten direct van de markt.’

Lees verder het artikel van Petra Noordhuis in het Nederlands Dagblad, 23-10-17
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/oorzaak-van-insectensterfte-is-al-be…

Het ecologische Armageddon is nabij

‘We zijn op weg naar een ecologisch armageddon. Als we de insecten verliezen, zal alles in elkaar storten.’ Hier sprak de Britse hoogleraar biologie Dave Goulson. De aanleiding: een wetenschappelijke studie die uitwijst dat in ruim een kwarteeuw de hoeveelheid insecten met driekwart is gedaald. Bij het lezen van het alarmerende bericht moest ik terugdenken aan een gesprek dat ik jaren geleden had met toxicoloog Henk Tennekes.

Op het Dwingelderveld lopen 60% minder kevers rond dan 25 jaar geleden

Ook op het Dwingelderveld zijn steeds minder insecten te vinden, meent Rikjan Vermeulen. Hij doet onderzoek naar de keverpopulatie in het natuurgebied. Op het Dwingelderveld liepen in 1992 nog 100.000 kevers rond, maar in 2008 waren dat er nog maar 40.000. "Er zijn veel soorten al verdwenen en wat nog rest zijn geen grote aantallen. Als dit een algemeen beeld is van de insecten dan gaan we wel problemen krijgen", zo stelt Vermeulen. Het uitsterven van insecten heeft namelijk gevolgen voor de beesten die insecten eten.

Ook in Friesland minder insecten: ‘nog maar een fractie van wat het was’

Dat er steeds minder insecten rondvliegen en -fladderen ziet de Friese entomoloog (insectendeskundige) Peter de Boer al jaren om zich heen. ,,Ontzettend, hoeveel biomassa er verdwenen is.’’ Al sinds zijn twaalfde vangt De Boer verschillende soorten Syrphidae, zweefvliegen, op vaste hotspots zoals in de bossen bij Beetsterzwaag. ,,Wat is daar nu vang, is nog maar een fractie van wat het dertig jaar geleden was.’’ Een bepaald soort ‘gitje’ (kleine, donkere vliegjes) dat hij al jaren in de gaten houdt?

Waar zijn de wilde akkerplanten gebleven?

Korenbloemen (Centaurea cyanus), in een adem genoemd met klaprozen, waren vroeger vooral op de hoge zandgronden algemeen in korenvelden. Korenbloemen vind je nog maar zelden op de akker. De wilde ridderspoor (Consolida regalis) was met zijn paarsblauwe langgespoorde bloemen een opvallende verschijning in wintergraanakkers in het oostelijke deel van het rivierengebied. Als je hem tegenwoordig tegenkomt, is hij ontsnapt uit heemtuinen, want in het wild werd de ridderspoor voor het laatst gevonden in 1981. In de negentiende eeuw ging de plant al achteruit.

Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw

De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Ondanks bezwaren van Artemis en Nefyto zet de overheid dit verbod door. Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten.

Infectieziektes die amfibieën op de rand van uitsterven brengen

Wereldwijd gaat het niet goed met amfibieën en infectieziektes zijn een zeer belangrijke factor die achteruitgang en uitsterven van soorten versnellen. Twee van de bekendste amfibieziektes zijn Chytridiomycose en Ranavirus. Beide komen ook in Nederland voor en zorgen lokaal voor de achteruitgang van populaties. Er zijn echter meer ziektes waar amfibieën mee te maken hebben, waaronder Amphibiocystidium-infecties. Amfibieën die zijn geïnfecteerd met soorten uit het genus Amphibiocystidium vertonen wittige tot doorzichtige blaasjes op de huid (<1 cm).

Op mondiaal niveau is door het gebruik van neonicotinoïden een voor insecten giftig landschap ontstaan

Zwitserse onderzoekers hebben 198 honingmonsters van lokale imkers op alle continenten van de wereld, uitgezonderd Antarctica, op de aanwezigheid van neonicotinoïde insecticiden onderzocht. In driekwart van de honing wereldwijd werden resten van ‘bijengif’ gevonden. Het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde gisteren het Zwitserse onderzoek. Nederlandse experts noemen de uitkomsten schokkend.