Tweede Kamer roept minister Schouten tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

Gisteren werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om in Brussel van positie te veranderen, en nu de invoering van de Bee Guidance te steunen. De Bee Guidance is een Europees richtsnoer dat beoogt bestrijdingsmiddelen beter te testen op hun schadelijkheid voor bijen en hommels. ‘Minister Schouten [Landbouw] zal haar beleid nu 180 graden moeten wijzigen,’ zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die de motie indiende. ‘Ze moet nu terug naar Brussel, daar vertellen dat het parlement de regering op de vingers heeft getikt en dat Nederland terugkomt op de eerder bepleite versoepeling van de Bee Guidance’.

Het gaat met name om testmodellen waarmee langetermijneffecten van pesticiden op bijengezondheid kunnen worden onderzocht. Zulke testen worden momenteel in de EU niet uitgevoerd voordat bestrijdingsmiddelen op de markt worden toegelaten. Nederland vreest dat veel bestrijdingsmiddelen zullen worden verboden omdat de Bee Guidance deze middelen zal aanmerken als riskant voor bijen. In november 2018 heeft Nederland de Europese Commissie gevraagd de nieuwe testen uit de Bee Guidance op de lange baan te schuiven.. Nu zal Nederland in Brussel moeten pleiten voor de invoering van de volledige Bee Guidance op korte termijn. Een stemming over de Bee Guidance wordt verwacht op 16 of 17 juli.

Bron: Vincent Harmsen in Follow in Money, 22-05-19
https://www.ftm.nl/artikelen/nederland-moet-bijenrichtsnoer-steunen?sha…

Henk Tennekes

vr, 24/05/2019 - 20:11

De door de EFSA in 2013 voorgestelde richtlijnen voor toxiciteitsonderzoek van bestrijdingsmiddelen bij insecten zijn grotendeels gebaseerd op publicaties van mij en Francisco Sánchez-Bayo (universiteit Sydney). Ik heb het in de bijgevoegde Scientific Opinion van de EFSA nog eens geel aangestreept. De chronische toxiciteit moet beter worden onderzocht omdat de werking van sommige stoffen door de blootstellingstijd wordt versterkt (zoals bij de neonicotinoïden). De agrochemie is mordicus tegen adoptie van de nieuwe EFSA richtlijnen omdat ze vrezen dat veel bestaande middelen door de mand zouden vallen. Als de EFSA richtlijnen niet worden overgenomen, vrees ik dat geen einde zal komen aan de massale sterfte van insecten.

Henk Tennekes

wo, 05/06/2019 - 21:14

De EFSA schrijft in haar document Scientific Opinion addressing the state of the science on risk assessment of plant protection products for non-target arthropods :[EFSA Journal 2015;13(2):3996] " The NTA working group stands on the position that development of such chronic tests, covering a significant part of a species life history and allowing for assessment of reproductive effects of PPPs, should be one of the most crucial and urgent tasks in modern ERA. Recognising that this may result in more time-consuming and costly tests, the working group suggests that chronic and reproductive effects of PPPs could be performed on species with relatively short life cycle and easy to maintain in a laboratory. A good candidate would be a multi-generation test with Drosophila species, such as D. melanogaster. Both the acute and chronic effects can be studied with such a test in short time. The additional advantage of D. melanogaster is that with such a well studied species, with known genetics, it would be possible to select appropriately sensitive strains."

Het argument van de bestrijdingsmiddelenindustrie (ECPA) dat onvoldoende test faciliteiten in Europa aanwezig zijn voor dergelijke studies is klinkklare onzin.