Kamerbrief over de inperking van het gebruik van neonicotinoïden

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) en de landbouwkundige impactanalyse inzake neonicotinoïden,

Bron: Rijksoverheid, 4 april 2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/04/kamerbr…

Henk Tennekes

do, 05/04/2018 - 11:44

Het is overduidelijk dat de economische belangen hat zwaarst wegen. Op verzoek van de minister heeft de NVWA een analyse uitgevoerd op de landbouwkundige impact van de voorgestelde restricties op het gebruik van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam. en clothianidin. Een grote impact wordt verwacht voor de teelt van pootaardappelen, suikerbieten en voederbieten, hop en bloembol- en bloemknolgewassen. Deze overwegingen zijn klaarblijkelijk belangrijker dan de insectensterfte die deze insecticiden veroorzaken.