De meeste weidevogellegsels in West-Overijssel worden door vossen opgegeten

Het aantal nesten van weidevogels dat succesvol uitkomt is 'alarmerend laag' in delen van West-Overijssel. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van Agrarisch Natuur Collectief Noordwest-Overijssel in 2016 en 2017 is uitgevoerd in drie Overijsselse gebieden. Dooronder ook het Staphorsterveld tussen Hasselt en Zwartsluis. Afhankelijk van het gebied en de weidevogelsoort wordt 44 tot 67 procent van de legsels opgegeten.

Het door Altenburg&Wymenga uitgevoerde onderzoek vond plaats in de gebieden: Staphorsterveld, Tolhuislanden en Lierderbroek. Betrokken weidevogelvrijwilligers hebben binnen het onderzoek het verloop van vele nesten gevolgd en camera’s geplaatst bij 140 nesten. Aan de hand van deze beelden kon het resultaat van het nest en de predator vastgesteld worden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vos veruit het grootste aandeel heeft in de predatie van weidevogellegsels. Ongeveer 70 procent van de gepredeerde nesten wordt door de vos leeggehaald. Naast de vos is lokaal ook predatie door zwarte kraai en steenmarter vastgesteld.

Bron: De Stadskoerier, 01-02-18
https://destadskoerier.nl/algemeen/aantal-nesten-van-weidevogels-dat-ui…