De verdwenen broedvogels van de Gorsselse Heide

Het gebied de “Gorsselse Heide” is ruim 110 hectare groot en wordt gekenmerkt door een centraal gelegen heideveld van zo’n 40 hectare, met daaromheen een brede zoom van oud (naald)bos, begrenst door openbare zandwegen. Het zal niemand verbazen dat de Wulp (Numenius arquata) vroeger een vaste broedvogel was op de Gorsselse Heide. Wulpen broedden toen nog veel in natte heidevelden en hoogvenen. Zowel in 1969 als in 1983 werden er nog drie broedparen geteld op de heide. Dat moet een flink gejodel geweest zijn in het vroege voorjaar! Daarna is het helaas snel bergafwaarts gegaan en bij de inventarisatie van 2004 was deze grote steltloper al niet meer aanwezig. Een andere soort die helaas het veld heeft geruimd is de Wielewaal (Oriolus oriolus) . Deze soort is inmiddels in heel Nederland zo zeldzaam geworden dat we ons nauwelijks meer kunnen voorstellen dat hij vroeger tot de broedvogels van de Gorsselse Hei hoorde. Toch werden er in 1969 nog twee territoria geteld! In de jaren daarna is deze jubelende zomergast nooit meer vastgesteld. Ook de koekoek (Cuculus canorus) behoort tot de categorie verdwenen “broed”vogels. In de laatste decennia van de vorige eeuw bezette deze nestparasiet jaarlijks nog 1-2 territoria, maar sinds de eeuwwisseling laten alleen toevallige doortrekkers zich af en toe nog horen. Koekoeken zijn in veel gebieden in Nederland enorm achteruitgegaan.

Bron: Vogelwerkgroep Zutphen e.o., Jaarboek 2013
http://www.vwg-zutphen.nl/Pdf/Jaarboek/Vwg-zutphen-jaarboek-2013.pdf