Het Nederlandse oppervlaktewater is zwaar belast met insecticiden

In een aantal artikelen is per regio of provincie een overzicht gegeven van oppervlaktewaterverontreiniging met insecticiden, gebaseerd op metingen van waterschappen en waterbeheerders verzameld in de Bestrijdingsmiddelenatlas. Het beeld dat naar voren komt is dat in het overgrote deel van Nederland de zware belasting van het oppervlaktewater met insecticiden (imidacloprid, organofosfaten en carbamaten) een acute bedreiging vormt voor insecten. Bijen, hommels, dagvlinders, libellen en waterjuffers dreigen daardoor uit te sterven in ons land. Alleen al de gemeten imidacloprid concentraties in het oppervlaktewater van de Randstad veroorzaken in laboratorium onderzoek binnen enkele dagen sterfte van honingbijen. De hoogste gemeten imidacloprid concentratie in het oppervlaktewater van de Bollenstreek zou in een laboratorium studie binnen enkele uren dodelijk zijn voor honingbijen.

Rijnmond:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/165

Westland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/159

Hoeksche Waard:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/164

Goeree-Overflakkee:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/170

Zeeland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/169

Bollenstreek:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/160

Boskoop en omgeving:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/163

Regio Amsterdam:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/171

Provincie Utrecht:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/177

Noord-Hollands zandgebied:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/161

West-Friesland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/172

Zuiderzeepolders:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/162

Provincie Groningen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/176

Drenthe:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/175

De Achterhoek:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/174

De Betuwe:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/173

Noord-Brabant:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/166

Limburg:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/167

Informatie over massale bijensterfte in de Randstad:
Bijensterfte in Rijnmond: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/91
Bijensterfte in het Groene Hart: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/90
Bijensterfte in regio Amsterdam: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/88
Bijensterfte in de Bollenstreek: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/98

Informatie over uitstervende insectensoorten in de Benelux:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/119

Informatie over bedreigde weidevogels in Nederland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/207

Informatie over de giftigheid van IMIDACLOPRID voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Buglife rapport over de toxicologie van NEONICOTINOIDE INSECTICIDEN:
http://www.buglife.org.uk/Resources/Buglife/Neonicotinoid%20insecticide…

Voor recente Australische evaluaties van de eigenschappen van DICHLOORVOS en CHLOORPYRIFOS in het milieu:

http://www.apvma.gov.au/chemrev/downloads/dichlorvos_enviro.pdf

http://www.apvma.gov.au/chemrev/downloads/chlorpyrifos_env.pdf

IARC monografie over de eigenschappen van ALDICARB:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol53/mono53-7.pdf

Verdere informatie over de eigenschappen van carbamaten en organofosfaten in de IUPAC FOOTPRINT Pesticides Properties database:

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm