Hoge concentraties van chloorpyrifos in het water in de Pijnbeek in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort

Een intensieve controle van het water in de Pijnbeek in Bekkevoort dit voorjaar heeft concentraties van verschillende gewasbeschermingsmiddelen doen opmerken die de wettelijke norm sterk overschrijden. Op een gedeelte waarlangs veel fruitboomgaarden liggen, werd onder meer het voor fruittelers verboden product Chloorpyrifos-Ethyl aangetroffen, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet jaarlijks op 125 plaatsen of er in het water pesticiden aanwezig zijn. In 2014 voerde de VMM nog voor het eerst metingen uit om een algemeen beeld te krijgen van de aanwezigheid van neonicotinoïden in de Vlaamse waterlopen. Op sommige plaatsen stelt de VMM overschrijdingen vast, zoals het geval is in de Pijnbeek, in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort. In de bovenloop van de Pijnbeek vond de VMM een sterke instroom van drie pesticiden: Oxadiazon, Diflufenican en Cyprodinil. De concentraties overschrijden de normen, maar dalen verder stroomafwaarts door verdunning. Oxadiazon en Diflufenican worden in heel Vlaanderen regelmatig gebruikt voor meerdere toepassingen. Cyprodinil wordt specifiek gebruikt door fruittelers. Langsheen de benedenloop van de Pijnbeek grenzen vooral fruitboomgaarden, waar een sterke instroom gemeten van het pesticide Chloorpyrifos-Ethyl – verboden in de fruitteelt. Op meetpunt zes lag de concentratie op 1.035 ng/l, terwijl de norm op 100 ng/l ligt. Blootstelling aan chloorpyrifos tijdens de zwangerschap wordt door Amerikaans onderzoek in verband gebracht met het ontstaan van neurologische afwijkingen in het ongeboren kind.

“Aan de hand van deze metingen kan de Vlaamse overheid de grondgebruikers langsheen de Pijnbeek meer gericht sensibiliseren om ze te wijzen op het toepassen van goede landbouwpraktijken zodat foutief gebruik of ernstige overschrijdingen van pesticiden in het oppervlaktewater vermeden worden”, zo klinkt het bij de VMM, dat al een informatievergadering organiseerde. Verder laat de VMM weten dat de waterkwaliteit van de Pijnbeek en elders blijvend wordt opgevolgd, alsook dat mogelijke milieu-overtredingen kunnen worden gemeld aan de milieu-inspectie.
Bronnen:
VILT, 27-12-15
http://www.vilt.be/hoge-concentraties-pesticiden-aangetroffen-in-pijnbe…
Deze website
http://www.boerenlandvogels.nl/content/neurotoxische-pesticiden-zijn-sc…