Het uitsterven van amfibieën is de meest ernstige uitstervingsgolf die momenteel plaatsvindt

Amfibieën verdwijnen nog sneller en worden nog meer bedreigd dan zowel vogels en zoogdieren. De IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten laat zien dat tenminste 1900 van de 6638 tot 6686 bekende soorten amfibieën op deze planeet met uitsterven worden bedreigd. In 2008 stonden 120 soorten amfibieën als 'Ernstig Bedreigd (Mogelijk Uitgestorven)' op de IUCN Rode Lijst en de meeste van de vermiste soorten zijn waarschijnlijk verdwenen sinds 1980. De voornaamste oorzaak van deze snelle achteruitgang is zeer waarschijnlijk chytridiomycose, een besmettelijke schimmelziekte bij amfibieën, veroorzaakt door de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis. Steeds meer wetenschappers verdenken bestrijdingsmiddelen er van de eigenlijke veroorzaker van deze epidemieën te zijn. Vermoed wordt dat blootstelling aan lage concentraties van bestrijdingsmiddelen een aantasting van het immuunsysteem veroorzaakt waardoor de gevoeligheid voor ziekteverwekkers toeneemt.

Bronnen: The Sixth Extinction
http://extinctanimals.petermaas.nl/extinct/nl/lijsten/amfibieen.htm
Rosemary Mason, Henk A Tennekes, Francisco Sanchez-Bayo, Palle Uhd Jepsen (2012) Immune suppression by neonicotinoid insecticides at the root of global wildlife declines. Journal of Environmental Immunology and Toxicology 2013; 1:3-12. DOI: 10.7178/jeit.1 (bijgevoegd).
Corresponding Author: Francisco Sanchez-Bayo, PhD. University of Technology Sydney, Lidcombe, NSW AUSTRALIA. Paco.SanchezBayo@environment.nsw.gov.au