De insecten sterven geruisloos uit. De gevolgen zijn rampzalig

Voor verscheidene wilde bijensoorten is het vijf voor twaalf. Kokerjuffers gaan achteruit in de heuvellandbeken. De wrattenbijter is het meest bedreigde insect van Groot-Brittannië. De laatste minuscule populaties komen nog voor in Zuid-Engeland. In Nederland is het niet beter. Na 1980 is dit insect op maar vier plekken gevonden. De laatste wrattenbijters in het Gooi werden in 1989 gezien. Het gewone spitskopje is allerminst gewoon. Dit grappige sabelsprinkhaantje is nog algemeen op de Waddeneilanden, in de duinen, in Noordwest-Overijssel, de Peel en het gebied van de grote rivieren. Daarbuiten kun je het al haast niet meer vinden, ook niet in de laagveengebieden van West-Nederland, waar het ooit inderdaad gewoon was.

Bron: Trouw, 27-12-03
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1782382/2003/12/27…