In de dataset van HH Rijnland over 1985-2010 vertoont imidacloprid een stijgende trend

In 2011 is een trendanalyse uitgevoerd op de dataset van waterkwaliteitsgegevens van HH Rijnland over de periode 1985-2010. Dit onderzoek is de eerste statistische trendanalyse die Rijnland heeft laten uitvoeren om de ontwikkelingen van de waterkwaliteit – ook in ruimtelijke zin – in beeld te brengen en om vervolgens te kunnen duiden. Incidenteel treden nog hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen op en vertoont het middel imidacloprid een stijgende trend.

In de Bollenstreek blijken er dalingen te zijn opgetreden voor carbendazim en flutolanil, terwijl imidacloprid is gestegen. En rond Boskoop blijken er dalingen te zijn opgetreden voor bitertanol, pirimicarb, propoxur en simazine, terwijl ook daar imidacloprid is gestegen. De daling van propoxur rond Boskoop is te verklaren uit het verbod op dit middel, dat in 2000 is ingegaan. Het is doorgaans vervangen door imidacloprid, dat dezelfde insecten op een nóg efficiëntere wijze bestrijdt. De stijging van imidacloprid is daarmee ook te verklaren. In 2010 zijn de volgende zeven middelen normoverschrijdend aangetroffen: carbendazim, imidacloprid, linuron, methiocarb, pirimicarb, propoxur en terbutylazine. De normoverschrijdingen van imidacloprid worden vooral waargenomen op locaties in boomteelt en akkerbouwgebieden en in mindere mate op locaties in de glastuinbouw- en bollengebieden. Het gebied waarin Rijnland werkt is ruim 1100 vierkante kilometer groot en strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda en wordt aan de westkant begrensd door de Noordzee.

Bronnen:
Trendanalyse waterkwaliteit HH Rijnland (bijlage)
HH Rijnland. waterkwaliteit agrarische gebieden 2010 (bijlage)
Trendanalyse meetnetten Hoogheemraadschap van Rijnland (bijlage)
Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogheemraadschap_van_Rijnland