Aantal baardvleermuizen daalt in rap tempo in Drenthe

Het aantal baardvleermuizen in Drenthe is de afgelopen jaren drastisch gedaald, bleek bij de telling afgelopen weekend in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De aardappelkelder op het terrein van Kamp Westerbork is de grootste overwinteringsplek van baardvleermuizen in Nederland. In 2012 zaten er nog 1006, afgelopen weekend waren dat nog maar 255. Er zitten nog drie soorten vleermuizen in de kelder. De baardvleermuizen vormen de grootste groep. Het totale aantal vleermuizen in de kelder is ook flink gedaald, van 1014 in 2012 tot 340 dit jaar. Er zijn andere overwinteringsplekken in de provincie, maar die herbergen vaak niet meer dan 50 vleermuizen. Jan Mager, van de afdeling Zuid-west Drenthe van de werkgroep, ziet een trend. ,,Als de daling zo doorgaat, is de baardvleermuis over tien jaar verdwenen.'' Volgens de toxicoloog Henk Tennekes bestaat er een verband met milieuverontreiniging met imidacloprid.

Bron: Dagblad van het Noorden, 28-1-16
http://www.dvhn.nl/drenthe/Aantal-baardvleermuizen-daalt-in-rap-tempo-2…

Henk Tennekes

vr, 29/01/2016 - 17:58

Niet ver van Westerbork vindt lelieteelt plaats, en op een meetpunt voor de lelieteelt (MLC Identificatie 35_2013LELIERB) heeft het waterschap Reest en Wieden in 2013 sterke normoverschrijdingen van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater vastgesteld. De imidacloprid concentraties in het oppervaktewater correleren met achteruitgang van insecten en insectivore vogelsoorten. Het hoeft dus niet te verbazen dat ook andere insectivore soorten zoals vleermuizen slachtoffer van de bezoedeling van het cultuurlandschap met een meedogenloze insectenkiller worden. Vleermuizen zijn volkomen afhankelijk van insecten.

Henk Tennekes

ma, 01/02/2016 - 12:17

Tijdens de jaarlijkse vleermuizen telling op fort Giessen op zaterdag 20 januari zijn minder vleermuizen geteld dan in 2015. Fort Giessen staat bekend als één van de grootste overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in Brabant. Leden van de vleermuis werkgroep kamden zaterdag de verschillende gebouwen van het fort minitieus uit op zoek naar vleermuizen. Ieder spleetje werd bekeken met spiegels en zaklantaarns. Uiteindelijk stopte de tellen op 36 vleermuizen. Vorig jaar werden nog 39 vleermuizen geteld op het fort. Op het meetpunt Poederoyen (MLC Identificatie 09_BOMW0071) in de buurt van Giessen heeft het waterschap Rivierenland in 2013 en 2014 sterke normoverschrijdingen van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater gemeten.
Bronnen: Nieuwsblad, 31-01-16
http://nieuwsbladaltena.nl/nieuws/minder-vleermuizen-op-fort-giessen-1…
Bestrijdingsmiddelenatlas
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas/normoverschrijdingen/per-…