Bijen

Neonicotinoids and ectoparasitic mites synergistically impact honeybees

The Western honeybee, Apis mellifera, is the most important managed pollinator globally and has recently experienced unsustainably high colony losses. Synergistic interactions among stressors are believed to be primarily responsible. However, despite clear evidence of strong effect on honeybee longevity of widely-employed neonicotinoid insecticides and of the ubiquitous ectoparasitic mite Varroa destructor, no data exist to show synergistic effects between these two stressors.

Late efect of larval exposure to clothianidin in Africanized Apis mellifera

We evaluated the efects of repeated larval exposure to neonicotinoid insecticide, both in isolation and in combination with strobilurin fungicide, at environmentally relevant doses. The total consumption of the contaminated diet was 23.63 ng fungicide/larvae (pyraclostrobin) and 0.2364 ng insecticide/larvae (clothianidin). The efects on post-embryonic development were evaluated over time. Additionally, we assessed the survival pattern of worker bees after emergence, and the pesticides’ effects on the behavior of newly emerged workers and young workers.

Zeer lage dosissen van clothianidine verkorten het leven van bijen

Een nieuwe studie van Braziliaanse biologen laat zien dat de effecten van neonicotinoïde insecticiden op bijen veel erger kunnen zijn dan tot nu toe vaak gedacht werd. Zelfs op een zeer laag niveau dat als niet-dodelijk wordt beschouwd, verkortte het insecticide clothianidine het leven van de bijen met de helft. De tests werden uitgevoerd in een laboratorium om besmetting vanuit de omgeving te vermijden.

We zitten midden in de ramp die ik tien jaar geleden voorspeld heb

Tien jaar geleden waarschuwde toxicoloog Henk Tennekes als één van de eerste wetenschappers voor de desastreuze effecten van landbouwgif op bijen. Om dat te begrijpen, verwijst hij eerst naar Rachel Carson, biologe en schrijfster die de wereld wees op de gruwelijke uitwerking van het landbouwgif DDT. ,Zij schreef kritisch over DDT en schetste een rampscenario voor de voedselketen’’, doceert Tennekes. ,,Muizen met DDT in hun lever werden gevoerd aan uilen. Die legden het loodje. Dieren dus aan de top van de voedselketen.’’ DDT is inmiddels verboden, maar nu dreigt een ander gevaar.

Tweede Kamer roept minister Schouten tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

Gisteren werd een motie door de Tweede Kamer aangenomen waarin de regering wordt opgedragen om in Brussel van positie te veranderen, en nu de invoering van de Bee Guidance te steunen. De Bee Guidance is een Europees richtsnoer dat beoogt bestrijdingsmiddelen beter te testen op hun schadelijkheid voor bijen en hommels. ‘Minister Schouten [Landbouw] zal haar beleid nu 180 graden moeten wijzigen,’ zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die de motie indiende.

We did not get our act together in time, and are travelling down another DDT precipice

A Dutch researcher, H Tennekes has made the case that neonicotinoids, a special group of insecticides, are causing a catastrophe in the insect world, which is having a knock-on effect for many of our birds. These chemicals were introduced in the 1990’s and it wasn’t long afterwards that beekeepers noticed massive declines in bee numbers (Colony Collapse Disorder). France banned the use of one of these chemicals on sun flower seed in 1999, and Germany and Italy have banned two types on maize.

Top UN scientists warn humans at risk from biodiversity crisis

A landmark report by the United Nations’ scientific panel on biodiversity warns that humans are at dire risk unless urgent action is taken to restore the plants, animals and other natural resources they depend on to survive. The report, which was issued in Paris on Monday by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), describes a world where living and future generations of people face the threat of worsening food and water shortages, because of habitat and species loss.