50 % minder landbouwgif in 2020 mogelijk mits supermarkten kansen pakken

Onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht van Greenpeace laat zien dat een halvering van het pesticidengebruik mogelijk is in 2020 in consumptieaardappelen, appels en tomaten, met behoud van opbrengsten. Het onderzoek laat ook zien dat stapsgewijze uitfasering van de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen mogelijk is, mits supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen om duurzame landbouw en innovatieve boeren te steunen.

Blootstelling aan pesticiden vergroot de kans op autisme

Er zijn al diverse oorzaken van autisme bekend: complicaties tijdens de zwangerschap, virale infecties en genetische afwijkingen. De jongste jaren vestigen steeds meer onderzoekers hun aandacht op de gevolgen van milieuverontreinigende middelen. Volgens The Verge bevestigt een nieuwe studie van de universiteit van Californië het verband met autisme. De Amerikaanse wetenschappers bevestigen het vermoeden dat neurotoxinen, gaande van pesticiden tot kwik en diesel, de ontwikkeling van de hersenen bij foetussen beïnvloeden. Hun studie verscheen vandaag in Environmental Health Perspectives.

Kamervragen over het Franse voornemen een verbod af te kondigen op neonicotinoïden

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het Franse voornemen een verbod af te kondigen op neonicotinoïden in verband met hun rol in de zorgwekkende bijensterfte (ingezonden 22 maart 2016, kenmerk 2016Z05889).

1: Heeft u kennisgenomen van het in het Franse parlement aangenomen amendement om neonicotinoïden vanaf 1 september 2018 te verbieden?

Het Amerikaanse bedrijf Ortho staakt de verkoop van bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten

Dat maakte Ortho, een grote Amerikaanse producent van bestrijdingsmiddelen voor consumentengebruik, dinsdag bekend in een persbericht. Ortho is een dochteronderneming van de Amerikaanse multinational Scotts Miracle-Gro Company. Ortho zegt toe met onmiddellijke ingang al een aantal neonicotinoïden, bijonvriendelijke bestrijdingsmiddelen, uit zijn producten te halen. In 2021 zal de hele transitie naar 100% neonicotinoïde-vrije producten zijn voltooid.

PvdA wil dat provincie Zuid-Holland kijkt naar het risico van bloemrijke akkerranden

De PvdA in Zuid-Holland vraagt de provincie goed te kijken naar subsidievoorwaarden op bloemrijke akkerranden. Recent onderzoek van de Universiteit van Sussex duidt op de vondst van bestrijdingsmiddelen in stuifmeel van wilde bloemen. Dat levert een onbedoeld risico op voor bestuivers. Deze bijengevoelige stoffen bevinden zich in de bodem onder akkerranden, door eerder gebruik van gecoat zaad van hoofdteelten. De PvdA wil gecoat bloemenzaad verbieden. Ook vraagt de PvdA om onderzoek naar de effecten van bloemrijke akkerranden op biodiversiteit en natuur in Nederland.

De ontwrichting van het ecosysteem door systemische insecticiden brengt duurzame landbouw in gevaar

Na een decennium van intensief onderzoek naar bijensterfte, krijgen we duidelijkheid over het ooit onscherpe beeld van de rol die parasieten, pathogenen, pesticiden, gebrek aan voedsel, en anderen stressoren speelden in de problematiek. Enerzijds is het duidelijk dat al deze factoren bijdragen bij aan de waargenomen problemen.

Maryland is de eerste Amerikaanse staat die neonicotinoiden verbiedt, andere staten zullen volgen

De Amerikaanse staat Maryland is de eerste van de Verenigde Staten die de voor bijen en andere insecten gevaarlijke en dodelijke stof neonicotinoïden gaat verbieden. Gouverneur Larry Hogan zal naar verwachting nog in april zijn handtekening zetten onder nieuwe wetgeving die in 2018 in werking zal treden. Met de nieuwe wetgeving kunnen enkel nog boeren en professionele ongediertebestrijders nog de schadelijke pesticide verkrijgen en in veel beperktere mate. Thans zijn de schadelijke pesticiden ook gewoon over de toonbank verkrijgbaar voor particulieren.

Interview met toxicoloog Henk Tennekes over zijn werk met de neonicotinoïden

Met een klein ingezonden stuk zette hij het gevaar van neonicotinoïden voor bijen op de kaart, en raakte hij al zijn inkomsten kwijt. Toxicoloog Henk Tennekes over drempelwaarden, dosis-werkingrelaties en een eed voor wetenschappers. “Ik las over bijensterfte. De varroamijt gold doorgaans als boosdoener maar ik dacht: bijen zijn insecten, is er geen relatie met bestrijdingsmiddelen? Ik las over een nieuwe generatie insecticiden, de neonicotinoïden.

Bloemrijke akkerranden zijn een ecologische val voor insecten

De komende weken zullen honderden boeren, voornamelijk onder regie van de agrarische collectieven in Nederland, weer bloemrijke akkerranden inzaaien. Deze akkerranden worden ingezaaid met onder meer klavers, korenbloemen en andere bloeiers die voor bijen en nectarzoekende insecten van grote betekenis zijn. Achter deze idylle schuilt echter een weerbarstige waarheid. Uit de publicatie van bijenexpert Goulson en collega's blijkt dat het hard nodig is om met gezonde argwaan naar het beheer van akkerranden te kijken.

Een generatie kinderen dreigt slachtoffer te worden van incompetente risicobeoordeling van chemische producten

Bestrijdingsmiddelen, hormoonverstoorders, vlamvertragers en perfluorverbindingen. Ze vliegen daadwerkelijk overal om ons heen, zitten in producten die we dagelijks gebruiken en via ons voedsel nemen we ze op. Steeds meer wordt er bekend over de gevolgen van deze chemische stoffen voor het milieu, dieren en de mens zelf. Nieuw onderzoek van Europese wetenschappers toont nu ook directe gevolgen aan voor het gedrag van kinderen. De coördinator van het Europese DENAMIC onderzoek, dr. Pim Leonards van de VU, waarschuwt voor de cocktail van chemische stoffen waar we aan worden blootgesteld en de gevolgen daarvan. Zelfs bij lage concentraties van pesticiden zijn gedragsveranderingen al zichtbaar blijkt uit het DENAMIC onderzoek. Blijvende effecten kunnen bijvoorbeeld autisme en ADHD zijn.