Ongefundeerde hetze tegen IUCN Task Force on Systemic Pesticides

book_default[1].jpg

Een onderzoek dat eind juni werd gepubliceerd en concludeerde dat neonicotinoïde gewasbeschermingsmiddelen schadelijk zijn voor bijen blijkt nu vervalst, zo schrijft The Times. Een bericht op de blog van een medewerker suggereert dat de onderzoekers hun conclusies bij voorbaat hadden opgesteld, en dat ze met hun publicaties een wereldwijd verbod op neonicotinoïden wilden bekomen. Eén van de betrokken onderzoekers bevestigt dat het bericht juist is, maar ontkent dat het onderzoek bevooroordeeld was. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie hoopt dat beleidsmakers het onderzoek nu met de nodige voorzichtigheid zullen behandelen. Tegelijkertijd hopen landbouwers dat de huidige (tijdelijke) ban op neonicotinoïden, volgend jaar niet door de evaluatie geraakt.

Kabinet kijkt opnieuw naar verbod neonicotinoiden

Katwijk.jpg

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken kijkt opnieuw naar de mogelijkheden om de inzet van neonicotinoïden te verbieden. Dat zegde zij op 4 december toe in reactie op een actieplan van de Partij voor de Dieren. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand presenteerde het plan omdat een eerder aangenomen motie om deze bestrijdingsmiddelen te verbieden niet wordt uitgevoerd, door het kabinet. Van neonicotinoïden wordt verondersteld dat zij schade toebrengen aan de bijen- en vogelstand. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde eerder een motie om de toelating van neonicotinoïden in te trekken. Dijksma meende deze motie niet te kunnen uitvoeren vanwege de manier waarop het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie is georganiseerd. Zij vreesde dat zij een eventuele juridische procedure van de leveranciers van de middelen niet zou kunnen winnen.

Het Ctgb in Wageningen plaatst zich boven onze volksvertegenwoordiging

Bayer_Logo.jpg

Na een publicatie in Nature in juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken direct aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd om te reageren op het onderzoek en te bezien of er consequenties zijn voor de toelating van imidacloprid. Een dergelijk verzoek aan het Ctgb is te beschouwen als de eerste stap in een 'regulier traject' voor nationaal ingrijpen in de toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Wanneer zich in de toekomst een vergelijkbaar geval voordoet, zal Dijksma het Ctgb zal opnieuw vragen te beoordelen of ingrijpen in de toelating tot de mogelijkheden behoort. Dat schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Meer dan 100 wetenschappers doen een beroep op de Pollinator Health Task Force van president Barack Obama om actie te ondernemen tegen de neonicotinoïden

US-WhiteHouse-Logo.png

In een brief aan het Witte Huis refereren meer dan 100 wetenschappers uit diverse disciplines (daaronder de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes) naar de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat de neonicotinoïden en andere systemische pesticiden ernstige schade toevoegen aan bijen en andere bestuivers. Deze wetenschappers doen een beroep op de leiders van de Pollinator Health Task Force van president Barack Obama om actie te ondernemen tegen pesticiden ter bescherming en bevordering van een gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

Het regent vleermuizen in Australië

Bats2.jpg

In Casino, een plaats in het Australische New South Wales, zijn zeker 5000 vleermuizen uit de lucht komen vallen. Inmiddels is de stank van de kadavers niet meer te harden. Ook wordt er gevreesd dat de overal verspreid liggende lijken ziektes kunnen veroorzaken. Er worden intussen al zo'n 450 vleermuizen verzorgd door dierenartsen.​ Mensen wordt afgeraden de dieren op te pakken, omdat ze kunnen bijten. Sommige dieren kunnen ook drager zijn van een virus.

Van de 76.199 diersoorten die op aarde leven worden er meer dan 22.000 met uitsterven bedreigd

stamp2.png

Dat blijkt uit de nieuwste lijst van 's werelds meest bedreigde diersoorten. Vooral vlinders, slangen en een hele hoop exotische vissen moeten vrezen voor hun leven. Volgens de 50ste 'Red List', een lijst die jaarlijks door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) wordt opgesteld, zijn er 22.413 diersoorten met uitsterven bedreigd. "Telkens we onze Red List updaten, merken we dat onze planeet steeds meer van haar ongelooflijke diversiteit verliest", zegt Julia Marton-Lefevre, directeur-generaal van de UICN, in de Britse krant The Independent.

Henk Tennekes vertelt over zijn werk over neonicotinoïden tijdens afsluiting project de Honingbank in Den Haag

honingbank.jpg

De Honingbank is een kunstproject dat is bedacht door het Franse collectief Parti Poétique (‘Poetische Partij’) en in samenwerking met Stroom Den Haag werd ontwikkeld. Dit project bood een instrument om bijen te sparen: De Bijenspaarrekening. Stroom heeft ervoor gekozen met de Honing Bank te stoppen, waarvoor de organisatorische, financiële en praktische belasting die het project vereist, de belangrijkste redenen zijn. Op vrijdag 14 november 2014 werd het Honing Bank project feestelijk afgesloten. Tijdens deze bijeenkomst vertelde toxicoloog Henk Tennekes over zijn onderzoek naar neonicotinoiden dat hij heeft gedaan m.b.v. een extra bijdrage die de Honing Bank via crowdfunding binnenhaalde.

Miskenning van het aerotoxisch syndroom door de KLM oogst heftige kritiek van gerenommeerde neurologen

klm.png

Een Boeing 737 gezagvoerder van KLM heeft verleden jaar zijn werkgever aangeklaagd na 'chronische vergiftiging' in de cockpit. De KLM-vlieger meldde zich van tijd tot tijd ziek. De klachten kwamen steeds terug als hij weer aan het werk ging. In 2011 werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De advocaat van de man vermoedt dat er sprake is van ernstige ziekteverschijnselen door giftige lucht in de cabine en cockpit. De werkgever van de piloot stelde dat er geen bewijs is voor de relatie tussen de lichamelijk ongemakken en de mogelijkheid van giftige dampen in het vliegtuig en maande de piloot vergeefs weer aan het werk te gaan. Sinds vorige maand krijgt hij geen salaris meer. De discussie rond de mogelijkheid van aerotoxisch syndroom wordt door KLM afgehouden aangezien er nog steeds geen bewijs is. De maatschappij meldt structureel dat er geen officiële gevallen bekend zijn van aerotoxisch syndroom binnen de bemanning. Wel is er een werkgroep binnen de maatschappij die onderzoek doet naar de mogelijke gevolgen voor het vliegend personeel van de lucht die via de motoren van de vliegtuigen de cabine in komt. Een recente publicatie van deze werkgroep in het vaktijdschrift Neurotoxicology waarin het aerotoxisch syndroom wordt ontkend leidde tot heftige kritiek van gerenommeerde neurologen (bijlage).

De visstand in de Waddenzee is de afgelopen 50 jaar drastisch gedaald

fish.jpg

Dat blijkt uit langdurig onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). De gegevens zijn verzameld door dagelijks de vangst van een zogenoemde komfuik in het Marsdiep bij Texel bij te houden. De fuik ligt van maart tot oktober in het water en wordt sinds 1960 geleegd door onderzoekers van het NIOZ. Zo is de palingstand in de Waddenzee fors gedaald: in 1965 werden er 24 palingen per dag gevangen, nu zit nog maar een paling in tien dagen in de fuik. En zalm, die in de Waddenzee van de jaren 60 veel voorkwam, is helemaal verdwenen, net als de rog. Maritiem onderzoeker Wouter van der Heij van de Waddenvereniging zegt dat het referentiekader voor schippers ook is verschoven: “Wat een visser nu een goede vangst noemt, zou in 1965 als een magere opbrengst zijn beschouwd.”

De ongewervelde dieren gaan catastrofaal achteruit

insects.jpg

Terwijl de wereldbevolking gedurende de voorbije veertig jaar bijna verdubbeld is, blijft het aantal insecten, slakken, wormen en schaaldieren afnemen. Dat meldt ABC Science. Onrustwekkend, meent een internationaal team van onderzoekers, dat berekende dat de populatie ongewervelden met 45 procent inkromp. Mochten deze beestjes ooit uitsterven, zouden de meesten onder ons daar wellicht niet van wakker liggen. Toch hebben ongewervelden wel degelijk hun nut voor de Aarde: ze bestuiven gewassen, houden ziekten onder controle, filteren het water en voegen voedingsstoffen toe aan de grond. Een internationaal wetenschapsteam, waarbij onderzoekers van University College in Londen en Stanford University in Californië, onderwierp een resem wetenschappelijke artikelen aan een analyse die verscheen in het vakblad Science. De wetenschappers kwamen tot de vaststelling dat ongewervelden eenzelfde achteruitgang doormaken als grotere landdieren. "Dat was een schok", zegt Ben Collen van University College, "want we gingen er altijd van uit dat ongewervelden veerkrachtiger waren." De voorbije vijf eeuwen verdwenen 322 soorten gewervelde dieren op het land. De overblijvende populaties zijn met 25 procent geslonken. Bij de ongewervelden werden nu gelijkaardige verliezen vastgesteld.

Inhoud syndiceren