Meer dan 100 wetenschappers doen een beroep op de Pollinator Health Task Force van president Barack Obama om actie te ondernemen tegen de neonicotinoïden

US-WhiteHouse-Logo.png

In een brief aan het Witte Huis refereren meer dan 100 wetenschappers uit diverse disciplines (daaronder de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes) naar de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat de neonicotinoïden en andere systemische pesticiden ernstige schade toevoegen aan bijen en andere bestuivers. Deze wetenschappers doen een beroep op de leiders van de Pollinator Health Task Force van president Barack Obama om actie te ondernemen tegen pesticiden ter bescherming en bevordering van een gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

Het regent vleermuizen in Australië

Bats2.jpg

In Casino, een plaats in het Australische New South Wales, zijn zeker 5000 vleermuizen uit de lucht komen vallen. Inmiddels is de stank van de kadavers niet meer te harden. Ook wordt er gevreesd dat de overal verspreid liggende lijken ziektes kunnen veroorzaken. Er worden intussen al zo'n 450 vleermuizen verzorgd door dierenartsen.​ Mensen wordt afgeraden de dieren op te pakken, omdat ze kunnen bijten. Sommige dieren kunnen ook drager zijn van een virus.

Van de 76.199 diersoorten die op aarde leven worden er meer dan 22.000 met uitsterven bedreigd

stamp2.png

Dat blijkt uit de nieuwste lijst van 's werelds meest bedreigde diersoorten. Vooral vlinders, slangen en een hele hoop exotische vissen moeten vrezen voor hun leven. Volgens de 50ste 'Red List', een lijst die jaarlijks door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) wordt opgesteld, zijn er 22.413 diersoorten met uitsterven bedreigd. "Telkens we onze Red List updaten, merken we dat onze planeet steeds meer van haar ongelooflijke diversiteit verliest", zegt Julia Marton-Lefevre, directeur-generaal van de UICN, in de Britse krant The Independent.

Henk Tennekes vertelt over zijn werk over neonicotinoïden tijdens afsluiting project de Honingbank in Den Haag

honingbank.jpg

De Honingbank is een kunstproject dat is bedacht door het Franse collectief Parti Poétique (‘Poetische Partij’) en in samenwerking met Stroom Den Haag werd ontwikkeld. Dit project bood een instrument om bijen te sparen: De Bijenspaarrekening. Stroom heeft ervoor gekozen met de Honing Bank te stoppen, waarvoor de organisatorische, financiële en praktische belasting die het project vereist, de belangrijkste redenen zijn. Op vrijdag 14 november 2014 werd het Honing Bank project feestelijk afgesloten. Tijdens deze bijeenkomst vertelde toxicoloog Henk Tennekes over zijn onderzoek naar neonicotinoiden dat hij heeft gedaan m.b.v. een extra bijdrage die de Honing Bank via crowdfunding binnenhaalde.

Miskenning van het aerotoxisch syndroom door de KLM oogst heftige kritiek van gerenommeerde neurologen

klm.png

Een Boeing 737 gezagvoerder van KLM heeft verleden jaar zijn werkgever aangeklaagd na 'chronische vergiftiging' in de cockpit. De KLM-vlieger meldde zich van tijd tot tijd ziek. De klachten kwamen steeds terug als hij weer aan het werk ging. In 2011 werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De advocaat van de man vermoedt dat er sprake is van ernstige ziekteverschijnselen door giftige lucht in de cabine en cockpit. De werkgever van de piloot stelde dat er geen bewijs is voor de relatie tussen de lichamelijk ongemakken en de mogelijkheid van giftige dampen in het vliegtuig en maande de piloot vergeefs weer aan het werk te gaan. Sinds vorige maand krijgt hij geen salaris meer. De discussie rond de mogelijkheid van aerotoxisch syndroom wordt door KLM afgehouden aangezien er nog steeds geen bewijs is. De maatschappij meldt structureel dat er geen officiële gevallen bekend zijn van aerotoxisch syndroom binnen de bemanning. Wel is er een werkgroep binnen de maatschappij die onderzoek doet naar de mogelijke gevolgen voor het vliegend personeel van de lucht die via de motoren van de vliegtuigen de cabine in komt. Een recente publicatie van deze werkgroep in het vaktijdschrift Neurotoxicology waarin het aerotoxisch syndroom wordt ontkend leidde tot heftige kritiek van gerenommeerde neurologen (bijlage).

De visstand in de Waddenzee is de afgelopen 50 jaar drastisch gedaald

fish.jpg

Dat blijkt uit langdurig onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). De gegevens zijn verzameld door dagelijks de vangst van een zogenoemde komfuik in het Marsdiep bij Texel bij te houden. De fuik ligt van maart tot oktober in het water en wordt sinds 1960 geleegd door onderzoekers van het NIOZ. Zo is de palingstand in de Waddenzee fors gedaald: in 1965 werden er 24 palingen per dag gevangen, nu zit nog maar een paling in tien dagen in de fuik. En zalm, die in de Waddenzee van de jaren 60 veel voorkwam, is helemaal verdwenen, net als de rog. Maritiem onderzoeker Wouter van der Heij van de Waddenvereniging zegt dat het referentiekader voor schippers ook is verschoven: “Wat een visser nu een goede vangst noemt, zou in 1965 als een magere opbrengst zijn beschouwd.”

De ongewervelde dieren gaan catastrofaal achteruit

insects.jpg

Terwijl de wereldbevolking gedurende de voorbije veertig jaar bijna verdubbeld is, blijft het aantal insecten, slakken, wormen en schaaldieren afnemen. Dat meldt ABC Science. Onrustwekkend, meent een internationaal team van onderzoekers, dat berekende dat de populatie ongewervelden met 45 procent inkromp. Mochten deze beestjes ooit uitsterven, zouden de meesten onder ons daar wellicht niet van wakker liggen. Toch hebben ongewervelden wel degelijk hun nut voor de Aarde: ze bestuiven gewassen, houden ziekten onder controle, filteren het water en voegen voedingsstoffen toe aan de grond. Een internationaal wetenschapsteam, waarbij onderzoekers van University College in Londen en Stanford University in Californië, onderwierp een resem wetenschappelijke artikelen aan een analyse die verscheen in het vakblad Science. De wetenschappers kwamen tot de vaststelling dat ongewervelden eenzelfde achteruitgang doormaken als grotere landdieren. "Dat was een schok", zegt Ben Collen van University College, "want we gingen er altijd van uit dat ongewervelden veerkrachtiger waren." De voorbije vijf eeuwen verdwenen 322 soorten gewervelde dieren op het land. De overblijvende populaties zijn met 25 procent geslonken. Bij de ongewervelden werden nu gelijkaardige verliezen vastgesteld.

Het einde van de monarchvlinder is nabij

butterfly_series_set_of_4_x_13_cent_us_postage_stamps_new_scot_1712_15[1][1].jpg

Het gaat niet goed met de monarchvlinder. De afgelopen 20 jaar is het aantal monarchvlinders drastisch gedaald. Door een daling in de populatie van maar liefst 90% wordt het voortbestaan van de soort nu ernstig bedreigd. Volgens wetenschappers ligt de oorzaak hiervan in de landbouw. De Danaus Plexippus, ook wel de monarchvlinder genoemd, is een dagactieve vlinder en behoort tot een van de bekendste vlindersoorten die voorkomen in Noord-Amerika. De soort staat bekend om haar trekgedrag. Jaarlijks trekken de vlinders van Mexico naar het noorden van Amerika om hier voor nakomelingen te zorgen. Deze nakomelingen vliegen vervolgens in de herfst weer terug naar het warme zuiden. Tijdens de trek zijn de vlinders soms met miljoenen tegelijk te aanschouwen op een rustplek. Dit is een van de meest indrukwekkende migraties ter wereld. Door de enorme toename van genetisch gemodificeerde gewassen, zoals soja en mais, worden bestrijdingsmiddelen gebruikt waar deze gewassen resistent voor zijn, maar die de natuurlijke planten doden waar de monarchvlinder van leeft. Dit is niet alleen desastreus voor de vlindersoort maar ook voor het gehele ecosysteem waar dit insect deel van uitmaakt. Ook voor de mens heeft dit nadelige gevolgen omdat de monarchvlinder net als de bij een belangrijke rol speelt bij de bestuiving van gewassen.

37 miljoen bijen sterven na aanplanting GGO-maïsveld in Canada

Bees_worker_on_stamp_of_Ukraine_2001[1].jpg

Miljoenen bijen zijn in de Canadese provincie Ontario doodgevallen, na de aanplanting van een genetisch gemanipuleerd maïsveld enkele weken geleden. Dat schrijft de website organichealth.co. Vermoedelijk stierven de bijen door pesticiden. De plaatselijke bijenhouder Save Schuit zou 37 miljoen bijen verloren zijn, of 600 bijenkorven. "Van zodra de maïs geplant werd, stierven de bijen met miljoenen tegelijk", aldus Schuit. Veel imkers menen dat neonicotinoïden verantwoordelijk zijn voor de massale bijensterfte. Neonicotinoïden zoals Imidacloprid en Clothianidin, de twee best verkochte pesticiden van Bayer, worden gebruikt om insecten te bestrijden op gewassen, maar komen ook in pollen en nectar terecht, waardoor ook bijen kunnen worden blootgesteld aan de stoffen. De producten worden ook gelinkt aan massale bijensterfte in Europa en de Verenigde Staten. Het Canadese ministerie van Volksgezondheid zal bovendien een nieuwe pesticide, flupyradifurone, goedkeuren die nefast is voor de bijen, aldus verschillende media, wat zorgt voor zwaar protest bij milieuorganisaties.

Tweederde van alle soorten nachtvlinders is in de periode vanaf 1980 achteruit gegaan

nachtvlinders.jpg

Nederland telt ruim 2.100 soorten vlinders. Dagvlinders maken met 54 inheemse soorten daarvan maar een klein deel uit, al zijn ze door hun grootte, uiterlijk en activiteit wel de opvallendste groep. Dat het met de meeste dagvlinders niet goed gaat, is uitvoerig gedocumenteerd. Over het lot van de overige soorten, de nachtvlinders, ontbraken tot dusver harde cijfers. Die zijn er nu wel voor de 766 soorten grote nachtvlinders. Vooral dankzij de hulp van veel waarnemers die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld kon een grote database worden opgebouwd, waarmee medewerkers van de Werkgroep Vlinderfaunistiek en van De Vlinderstichting de noodzakelijke berekeningen konden uitvoeren. Het blijkt dat tweederde van alle soorten in de periode vanaf 1980 achteruit is gegaan. Als er een Rode Lijst van nachtvlinders zou worden opgesteld, zou maar liefst de helft van alle soorten daarop terecht komen. Ook als er niet naar individuele soorten wordt gekeken, maar naar de fauna van grote nachtvlinders als geheel, blijkt een dramatische verslechtering. Het totaal aantal exemplaren dat een getrainde waarnemer telt is sinds 1980 met een derde afgenomen. De achteruitgang is niet alleen voor de vlinderfauna een dramatische ontwikkeling. Voor veel dieren - denk aan vogels en vleermuizen - zijn vlinders en hun rupsen het belangrijkste voedsel, zeker in de voortplantingstijd.

Inhoud syndiceren