Beleid en debat

Daling van aantal bestuivers zorgwekkend

Sinds de jaren '80 neemt het aantal bijen en andere bestuivers zorgwekkend af. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Ook de landbouwsector is sterk afhankelijk van bestuivers. Recent onderzoek in België en Noord-Frankrijk heeft aan het licht gebracht dat het lot van de provincie Limburg het sterkst verbonden is aan dat van onze bestuivers, omwille van de fruitproductie, zo meldt Natuurpunt. Kijken we naar de verschillende provincies, dan zien we dat niet elke regio even sterk afhankelijk is van bestuivers.

Assessment of ecological risks of agrochemicals requires a new framework

The widespread contamination of a significant proportion of the planet’s land and water with pesticides is undeniable. While this takes place, innumerable species of animals associated with agricultural landscapes are declining at rates that may put them on the brink to extinction in the span of a lifetime. It is evident, therefore, that our current risk assessment of agrochemicals has failed to protect the environment.

Midwestern streams were found to contain 52 pesticides on average

More than 180 pesticides and their by-products were detected in small streams throughout 11 Midwestern states, some at concentrations likely to harm aquatic insects, according to a new study by the U.S. Geological Survey. The mixtures of pesticides are more complex than previously reported by the USGS—94 pesticides and 89 pesticide byproducts were detected. On average, 52 pesticide compounds were identified in each stream.

Insect extinction could be cataclysmic

Individually, insects are not incredibly interesting, unless you get down on the ground or view them under a microscope to look at their complexity. But they are the invisible force working throughout the world to keep it running. There are 1.4 billion insects for each one of us. Insects are “the lever pullers of the world,” says David MacNeal, author of Bugged. They do everything from feeding us to cleaning up waste to generating $57 billion for the U.S. economy alone. Almonds in California or watermelons in Florida wouldn’t be available if it were not for bees.

Des millions d'œufs néerlandais contaminés sont retirés du marché

Les supermarchés néerlandais et allemands retirent en masse des œufs de leurs rayons. En cause, l'utilisation à tort dans plus de 180 élevages avicoles aux Pays-Bas, d'un pesticide potentiellement toxique pour l'homme.

Pour éviter une crise sanitaire de grande ampleur en Europe, les supermarchés néerlandais et allemands retirent en masse de leurs rayons des oeufs contaminés par un pesticide présumé "toxique" pour l'homme.

Overijssel roeit met imidacloprid verontreiniging vlinders en vogels uit

Het voortbestaan van verschillende vlinders (Heideblauwtje Plebejus argus, de Heivlinder Hipparchia semele en Bruine Vuurvlinder Lycaena tityrus) in natuurgebieden in Overijssel staat op het spel. Het gaat om zogeheten Natura-2000-gebieden; natuurgebieden met zeldzame diersoorten. Overijssel heeft 24 Natura-2000-gebieden die beschermd worden om verdere achteruitgang te voorkomen. Ook vogels zijn in gevaar. Volgens voorlichter van Sofon Vogelonderzoek gaat het in Overijssel om de Korhoen Lyrurus tetrix, Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus en Boomleeuwerik Lullula arborea.

Hessen sorgt sich jetzt um Feldhamster und Braunkehlchen

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) schlägt Alarm: Der Artenrückgang ist dramatisch; beim Feldhamster (Cricetus cricetus) verhungert jeder zweite Wurf, auch das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) verliert regelmäßig seine Brut und geht im Bestand weiter zurück. Um dem negativen Trend entgegenzuwirken, will das Land jetzt neue Wege im Naturschutz gehen.

Millionen mit Insektizid belastete Eier zurückgerufen

Hunderttausende mit einem Insektizid belastete Eier können in den deutschen Handel gekommen sein. Die niederländischen Behörden haben mehrere Millionen mit einem Insektizid belastete Eier aus Supermärkten zurückrufen lassen, diese Eier wurden auch nach Deutschland exportiert. Sie enthalten eine zu hohe Dosis des Läusebekämpfungsmittels Fipronil, der Verzehr der Eier könne daher gesundheitsschädlich sein, warnte die holländische Lebensmittelaufsichtsbehörde.

Pesticide scandal in Dutch poultry farms - eggs contaminated with fipronil

The Dutch food and product safety board (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, or NVWA) has barred 180 poultry farms from sending their eggs to market because they may be contaminated with the pesticide fipronil. Additionally, the NVWA has warned consumers not to eat eggs with the code X-NL-40155XX, as these contain enough fipronil to present “an acute danger to public health.” The pesticide is used to control lice and fleas in poultry. In the Netherlands, it is banned in the poultry sector.

Verboden pesticide in Nederlandse eieren aangetroffen

De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) doet in Nederland onderzoek naar kippeneieren, meldt de Stentor. Een Gelders bedrijf zou het verboden middel fipronil hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij pluimveehouders, zo luidt de verdenking. De fipronol is illegaal gemengd met toegestane bestrijdingsmiddelen tegen bloedluizen: eucalyptus en menthol. Het mengsel werd vervolgens in de stallen verneveld. Het gebruik hiervan is niet toegestaan in de pluimveesector. De zaak kwam aan het rollen nadat het middel in Belgische eieren werd aangetroffen.