Beleid en debat

Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia

In un'intervista con i sottotitoli inglesi, il tossicologo Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia. È dell'opinione che, in particolare, la tossicità cumulativa dei pesticidi nell'ambiente durante la procedura di autorizzazione non sia sufficientemente studiata e quindi spiega la massiccia mortalità degli insetti negli ultimi anni.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología

En una entrevista con subtítulos en inglés, el toxicólogo Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología. Opina que, en particular, la toxicidad acumulativa de los plaguicidas en el medio ambiente durante el procedimiento de autorización no se investiga suficientemente y, por lo tanto, explica la mortalidad masiva de insectos en los últimos años.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie

Dans une interview avec des sous-titres anglais, le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie. Il est d'avis que, notamment, la toxicité cumulée des pesticides dans l'environnement lors de la procédure d'autorisation n'est pas suffisamment étudiée et explique ainsi la mortalité massive des insectes ces dernières années.
https://youtu.be/D73HFu-CjZM

The toxicologist Henk Tennekes on the derailment of toxicology

In an interview with English subtitles, the toxicologist Henk Tennekes explains his ideas about the derailment of toxicology. He is of the opinion that the cumulative toxicity of pesticides in the environment is not sufficiently investigated during the authorization procedure and explains the massive insect mortality in recent years.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Der Toxikologe Henk Tennekes: zur Entgleisung der Toxikologie

In einem Interview mit englischen Untertiteln erklärt der Toxikologe Henk Tennekes seine Ideen zur Entgleisung der Toxikologie. Er ist der Ansicht, dass insbesondere die kumulative Toxizität von Pestiziden in der Umwelt während des Zulassungsverfahrens nicht ausreichend untersucht wird, und erklärt damit die massive Insektensterblichkeit in den letzten Jahren.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Henk Tennekes over de ontsporing van de toxicologie

In een interview met Engelse ondertiteling zet de toxicoloog Henk Tennekes zijn denkbeelden over de ontsporing van de toxicologie uiteen. Hij is van mening dat met name de cumulatieve toxiciteit van bestrijdingsmiddelen in het milieu bij de toelatingsprocedure onvoldoende wordt onderzocht en verklaart daarmee de massale insectensterfte van de laatste jaren.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

25% of EU agriculture land to be organically farmed by 2030

One-quarter of agricultural land in the EU will be under organic farming by the year 2030, according to the EU’s Biodiversity Strategy, which was released today, Wednesday, May 20. The aim of this, according to the strategy, is to maintain productivity; increase soil fertility and biodiversity; and reduce the footprint of food production. “Organic farming in particular holds great potential for farmers and consumers alike. The sector creates jobs and attracts young farmers,” the strategy notes.

Bijna iederéén koopt nu onbespoten fruit en groente

Het is inmiddels moeilijker om een huishouden te vinden dat nooit biologische voeding koopt dan een huishouden waar dat wel gebeurt. Volgens nieuw GfK-onderzoek, in opdracht van Bionext blijkt dat bijna elke Nederlander in 2019 wel biologische producten heeft gekocht . 95,1 procent luidt het precieze cijfer in het rapport dat vandaag verschijnt. Met name de groep consumenten die af en toe voor biologisch kiezen, is gegroeid. Vorig jaar kocht nog zo'n 70 procent weleens biologisch voedsel.

PBL: terugdringen watervervuiling door bestrijdingsmiddelen blijft achter bij de doelstellingen

Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ligt aan telers, maar ook aan tekortkomingen in het beleid. Glyfosaat blijft de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning.

Covid-19 outbreak was a “clear warning shot”, according to UN environment chief

Nature is sending us a message with the coronavirus pandemic and the ongoing climate crisis, according to the UN’s environment chief, Inger Andersen. Andersen said humanity was placing too many pressures on the natural world with damaging consequences, and warned that failing to take care of the planet meant not taking care of ourselves. Leading scientists also said the Covid-19 outbreak was a “clear warning shot”, given that far more deadly diseases existed in wildlife, and that today’s civilisation was “playing with fire”.