Milieuverontreiniging met insecticiden in Reeuwijkse Plassengebied bedreigt groene glazenmaker en grote karekiet

Het Reeuwijkse Plassengebied (dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda) behoort tot de plaatsen waar, ook in de jaren 90, de aantallen van de grote karekiet Acrocephalus arundinaceus sterk bleven afnemen. In 1975 werden nog 90-100 territoria geconstateerd, in 1993 nog 40, in 1997 de helft en in 2000 nog maar 14 territoria. In 2004 bleeef de teller op 8 territoria staan, in 2005 op 6 territoria. De grote karekiet nestelt langs de randen van rietmoerassen en langs grote open wateren met brede waterrietzones. Het voedsel van de grote karekiet bestaat vooral uit water- en oeverinsecten zoals libellen en waterkevers. De grote populatie van de groene glazenmaker Aeshna viridis, een vrij grote libel, in het Reeuwijkse Plassengebied lijkt de laatste jaren ook sterk in omvang te zijn afgenomen. In het oppervlaktewater van de landbouwgronden rondom de Reeuwijkse Plassen (die bij hevige regenval water aan de plassen leveren) zijn vanaf 2004 zeer hoge concentraties van insecticiden (waaronder imidacloprid) gemeten, die een dodelijke bedreiging voor insecten vormen (zie bijlage).

Bronnen: Landelijke Vegetatie Databank (zie bijlage)
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard: http://www.nvwk.nl/index.php/waardvogel/131-waardvogel-2002-nr-2?start=2

SOVON: Nieuws uit de provincie Zuid-Holland 2005/2 oktober
http://www.sovon.nl/pdf/provnews_Zuid_Holland_200502.pdf
SOVON: Nieuws uit de provincie Zuid-Holland 2006/1 maart
http://www.sovon.nl/pdf/pn_Zuid_Holland_200601.pdf

Informatie over het waterbeheer van de Reeuwijkse Plassen: http://www.stroming.nl/pdf/reeuwijk.pdf
Informatie over extreme normoverschrijdingen van het neonicotinoide insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater van de Randstad vanaf 2004: http://www.boerenlandvogels.nl/node/34
Informatie over normoverschrijdingen van andere insecticiden (carbamaten en organofosfaten) in het Nederlandse oppervlaktewater vanaf 2004: http://www.boerenlandvogels.nl/node/35
Informatie over de achteruitgang van de groene glazenmaker in het Reeuwijkse Plassengebied:
http://www.boerenlandvogels.nl/content/insecticiden-en-de-achteruitgang…