Hedgehogs, Bats

Tayside hedgehog numbers in decline

Tayside has seen a huge decline in hedgehog numbers, a local charity has revealed. The Wormit Hedgehog Care Centre has taken in 98 of the prickly creatures this year — up from 52 in 2013, but still far below the 322 brought in 2008. Numbers have dipped gradually every year since then, with 268 rescued in 2009, 228 in 2010 and 103 in 2011, as well as 102 in 2012. Sandy Boyd, who runs the centre with his wife Alice, said the weather had a large part to play in the declining numbers. He said: “We’re not only rescuing fewer hedgehogs, but we’re seeing fewer of them in general. Hedgehogs are listed as an endangered species, after UK numbers dipped from an estimated 30 million in the 1950s to around 1.5 million now.

Amerikaanse vleermuizen gaan ten onder aan schimmelinfecties

Onderzoekers hebben het verloop van het dodelijke ‘witneussyndroom’ in kaart gebracht. De ziekte doodt in het noorden van de VS en in Canada miljoenen vleermuizen tijdens de winterslaap. De veroorzaker van de ziekte is de schimmel Pseudogymnoascus destructans. Maar hoe de schimmel de vleermuizen doodt was nog onbekend. Onderzoekers hebben besmette en onbesmette vleermuizen in dezelfde ruimte laten overwinteren om ze te kunnen vergelijken. Dit experiment bevestigde het vermoeden van biologen dat de infectie met de schimmel ervoor zorgde dat de vleermuizen tijdens de winterslaap veel meer energie verbruiken: de besmette dieren hielden veel minder lichaamsvet over. Ook bleek dat de stofwisseling al hoger werd voordat er symptomen zichtbaar waren, zoals rusteloosheid of zichtbare plekken met schimmel. Dat laatste is van belang voor de controle op het syndroom, die nu vooral gericht was op dieren met symptomen. Naast de verhoogde stofwisseling hadden besmette dieren ook te veel kooldioxide en kalium in het bloed.

Het regent vleermuizen in Australië

In Casino, een plaats in het Australische New South Wales, zijn zeker 5000 vleermuizen uit de lucht komen vallen. Inmiddels is de stank van de kadavers niet meer te harden. Ook wordt er gevreesd dat de overal verspreid liggende lijken ziektes kunnen veroorzaken. Er worden intussen al zo'n 450 vleermuizen verzorgd door dierenartsen.​ Mensen wordt afgeraden de dieren op te pakken, omdat ze kunnen bijten. Sommige dieren kunnen ook drager zijn van een virus.

Tweederde van alle soorten nachtvlinders is in de periode vanaf 1980 achteruit gegaan

Nederland telt ruim 2.100 soorten vlinders. Dagvlinders maken met 54 inheemse soorten daarvan maar een klein deel uit, al zijn ze door hun grootte, uiterlijk en activiteit wel de opvallendste groep. Dat het met de meeste dagvlinders niet goed gaat, is uitvoerig gedocumenteerd. Over het lot van de overige soorten, de nachtvlinders, ontbraken tot dusver harde cijfers. Die zijn er nu wel voor de 766 soorten grote nachtvlinders. Vooral dankzij de hulp van veel waarnemers die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld kon een grote database worden opgebouwd, waarmee medewerkers van de Werkgroep Vlinderfaunistiek en van De Vlinderstichting de noodzakelijke berekeningen konden uitvoeren. Het blijkt dat tweederde van alle soorten in de periode vanaf 1980 achteruit is gegaan. Als er een Rode Lijst van nachtvlinders zou worden opgesteld, zou maar liefst de helft van alle soorten daarop terecht komen. Ook als er niet naar individuele soorten wordt gekeken, maar naar de fauna van grote nachtvlinders als geheel, blijkt een dramatische verslechtering. Het totaal aantal exemplaren dat een getrainde waarnemer telt is sinds 1980 met een derde afgenomen. De achteruitgang is niet alleen voor de vlinderfauna een dramatische ontwikkeling. Voor veel dieren - denk aan vogels en vleermuizen - zijn vlinders en hun rupsen het belangrijkste voedsel, zeker in de voortplantingstijd.

In the last few years, the population of bats has dropped 36 percent in the northern part of Georgia

The Peach State has 16 species of bat, but they're becoming more scarce by the minute. In the last few years, wildlife officials say the population has dropped 36 percent in the northern part of Georgia. One reason: a fungal disease called white nose syndrome. "They're finding that it's traveling further south. They're still doing a lot of research of what's causing it," Daniele Buck said. Buck, senior bird keeper at the Jacksonville Zoo, says pesticides and the loss of roosting locations may also be contributing to the decline. Now, the Georgia Department of Natural Resources wants our help. Biologists are asking coastal homeowners to count and document as many as they can. "You can report the number of bats you see in your neighborhood. Of course, if you do see a bat on the ground -- never touch it," Buck said. While the coastal area doesn't have caves, bats can be found in marshes, palm fronds and barns. They're one of the most important species in the ecosystem. Buck says their survival is key. "They eat mosquitos and other insects that can actually be harmful to humans," he said.

There were 30 million hedgehogs in the UK 50 years ago but their numbers have slumped to just one million.

ONE of the nation’s best-loved garden creatures is in rapid decline right under our noses and needs urgent help to survive. A Somerset wildlife rescue charity is hoping to bring the plight of the hedgehog to the forefront of public attention. The hedgehog population is dwindling rapidly in the West Country, and East Huntspill’s Secret World is hoping a special open weekend will highlight the issue. Secret World founder Pauline Kidner says there were about 30 million hedgehogs in the UK 50 years ago but now it is estimated their numbers have slumped to one million. She said: “So if we carry on at this rate and positive steps are not taken to encourage them and preserve their habitats then they could be almost extinct in 10 years.”

Fledermäuse sind vom Aussterben bedroht

„Quartiere für bedrohte Tiere“ … was wie ein lustiger Kinderreim klingt, hat einen bitterernsten Hintergrund: Die Fledermäuse sind vom Aussterben bedroht, stehen auf der so genannten ‚roten Liste’. Jetzt startet das Naturschutzzentrum in Rees-Bienen mit Unterstützung des Landschaftsverbandes eine Aktion, bei der es um die Dokumentation vorhandener Fledermaus-Quartiere geht. Darüber hinaus veranstaltet das Naturschutzzentrum am Samstag, 30. August im Rahmen der ‚Europäischen Fledermausnacht’ eine tolle Aktion für Familien. Die Zerstörung von Lebensräumen, das Vergiften von Insekten durch Pestizide aber auch Vertreibung durch den Menschen … das sind die wichtigsten Faktoren, die für die Dezimierung der possierlichen, pelzigen Nachtflieger verantwortlich sind.

De ecosystemen die het leven op aarde dragen gaan naar de knoppen door de neonicotinoiden

Vier jaar lang heeft de zogenaamde Task Force on Systemic Pesticides op vraag van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) de gevolgen van het gebruik van de nieuwe generatie van pesticiden onderzocht. Die expertengroep bestaande uit een dertigtal wetenschappers uit vijftien landen, heeft ruim achthonderd collegiaal getoetste wetenschappelijke studies doorgenomen en hun conclusies samengebracht in een Worldwide Integrated Assessment (WIA). Die wereldwijde integrale beoordeling besluit dat de zogenaamde systemische pesticiden niet alleen een ernstig gevaar vormen voor bestuivende insecten, maar ook voor talloze ongewervelde bodemdieren, zoals regenwormen en mijten, en evengoed voor gewervelde dieren zoals vogels.

A review of the direct and indirect effects of neonicotinoids and fipronil on vertebrate wildlife

Concerns over the role of pesticides affecting vertebrate wildlife populations have recently focussed on systemic products which exert broad-spectrum toxicity. Given that the neonicotinoids have become the fastest-growing class of insecticides globally, we review here 150 studies of their direct (toxic) and indirect (e.g. food chain) effects on vertebrate wildlife—mammals, birds, fish, amphibians and reptiles. We focus on two neonicotinoids, imidacloprid and clothianidin, and a third insecticide, fipronil, which also acts in the same systemic manner. Imidacloprid and fipronil were found to be toxic to many birds and most fish, respectively. All three insecticides exert sub-lethal effects, ranging from genotoxic and cytotoxic effects, and impaired immune function, to reduced growth and reproductive success, often at concentrations well below those associated with mortality. Use of imidacloprid and clothianidin as seed treatments on some crops poses risks to small birds, and ingestion of even a few treated seeds could cause mortality or reproductive impairment to sensitive bird species. In contrast, environmental concentrations of imidacloprid and clothianidin appear to be at levels below those which will cause mortality to freshwater vertebrates, although sub-lethal effects may occur. Some recorded environmental concentrations of fipronil, however, may be sufficiently high to harm fish. Indirect effects are rarely considered in risk assessment processes and there is a paucity of data, despite the potential to exert population-level effects. Our research revealed two field case studies of indirect effects. In one, reductions in invertebrate prey from both
imidacloprid and fipronil uses led to impaired growth in a fish species, and in another, reductions in populations in two lizard species were linked to effects of fipronil on termite prey. Evidence presented here suggests that the systemic insecticides, neonicotinoids and fipronil, are capable of exerting direct and indirect effects on terrestrial and aquatic vertebrate wildlife, thus warranting further review of their environmental safety.

The disaster I described in 2010 is taking place before our eyes. Crisis in insect biodiversity with knock-on effects for many species

Butterfly Conservation warns that Britain’s biodiversity is under threat following analysis of data from the National Moth Recording Scheme (NMRS), which has collated more than 16 million moth sightings dating back to 1769. The study by Butterfly Conservation, the Centre for Ecology and Hydrology and University of York, published in the Journal of Applied Ecology, is the first to examine long-term trends for all of Britain’s resident larger moth species; common and scarce, nocturnal and day-flying. Trends for 673 species were calculated, 60% of which showed a significant change over the 40-year period. Two thirds more species declined than increased. Moths are a key part of the food chain and act as pollinators for plants. The substantial declines revealed by this study provide further evidence of a wider utterfly Conservation warns that Britain’s biodiversity is under threat following analysis of data from the National Moth Recording Scheme (NMRS), which has collated more than 16 million moth sightings dating back to 1769.

Syndicate content