Hedgehogs, Bats

Die Fledermaus-Bestände sind in den letzten 50 Jahren teilweise dramatisch zurück gegangen

21 Fledermausarten kommen in Baden-Württemberg vor, für 20 Arten gibt es auch Fortpflanzungsnachweise in Südwestdeutschland. In Wohngebieten sind vor allem die kleine Zwerg- und die viel größere Breitflügelfledermaus anzutreffen. Dort leben sie meist unbemerkt in Zwischendächern oder hinter Fassadenverkleidungen. Die Fledermaus-Bestände sind in den letzten 50 Jahren teilweise dramatisch zurück gegangen. Die Tiere haben kaum natürliche Feinde - dafür leiden sie umso mehr unter menschlichen Aktivitäten. Die intensive Landwirtschaft führt durch den massiven Insektizid- und Herbizideinsatz zu einem Rückgang der Insekten, der Nahrung der Fledermäuse. Fledermäuse sind auf naturnahe Wälder mit alten höhlenreichen Bäumen angewiesen. Auch hier gibt es Defizite, wobei naturnahe Waldbaukonzepte und Prozessschutzwälder in die richtige Richtung weisen. Weitere Rückgangsursache ist auch die direkte Vergiftung: Vergiftete Insekten oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz mindern Lebenserwartung und Vermehrungsrate der Fledermäuse.

Crucial bird and mammal pollinators moving to extinction

More and more pollinating bird and mammal species are moving towards extinction, raising concerns over the billion dollar eco-services they provide, says a new IUCN study. On average, 2.4 bird and mammal pollinator species per year have moved on the IUCN Red List category towards extinction in recent decades. During the period 1988 to 2012, 18 pollinator bird species qualified for being "up-listed" to a higher threat category while none qualified for a down-listing. Between 1996 and 2008, 13 mammal species identified as pollinators were up-listed to a higher threat category and two species qualified for down-listing to a lower category of threat. The study, Global Trends in the Status of Bird and Mammal Pollinators, was produced in collaboration by the United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), the International Union for Conservation of Nature (IUCN), Sapienza University of Rome and BirdLife International. It is published online in the journal Conservation Letters.

Tayside hedgehog numbers in decline

Tayside has seen a huge decline in hedgehog numbers, a local charity has revealed. The Wormit Hedgehog Care Centre has taken in 98 of the prickly creatures this year — up from 52 in 2013, but still far below the 322 brought in 2008. Numbers have dipped gradually every year since then, with 268 rescued in 2009, 228 in 2010 and 103 in 2011, as well as 102 in 2012. Sandy Boyd, who runs the centre with his wife Alice, said the weather had a large part to play in the declining numbers. He said: “We’re not only rescuing fewer hedgehogs, but we’re seeing fewer of them in general. Hedgehogs are listed as an endangered species, after UK numbers dipped from an estimated 30 million in the 1950s to around 1.5 million now.

Amerikaanse vleermuizen gaan ten onder aan schimmelinfecties

Onderzoekers hebben het verloop van het dodelijke ‘witneussyndroom’ in kaart gebracht. De ziekte doodt in het noorden van de VS en in Canada miljoenen vleermuizen tijdens de winterslaap. De veroorzaker van de ziekte is de schimmel Pseudogymnoascus destructans. Maar hoe de schimmel de vleermuizen doodt was nog onbekend. Onderzoekers hebben besmette en onbesmette vleermuizen in dezelfde ruimte laten overwinteren om ze te kunnen vergelijken. Dit experiment bevestigde het vermoeden van biologen dat de infectie met de schimmel ervoor zorgde dat de vleermuizen tijdens de winterslaap veel meer energie verbruiken: de besmette dieren hielden veel minder lichaamsvet over. Ook bleek dat de stofwisseling al hoger werd voordat er symptomen zichtbaar waren, zoals rusteloosheid of zichtbare plekken met schimmel. Dat laatste is van belang voor de controle op het syndroom, die nu vooral gericht was op dieren met symptomen. Naast de verhoogde stofwisseling hadden besmette dieren ook te veel kooldioxide en kalium in het bloed.

Het regent vleermuizen in Australië

In Casino, een plaats in het Australische New South Wales, zijn zeker 5000 vleermuizen uit de lucht komen vallen. Inmiddels is de stank van de kadavers niet meer te harden. Ook wordt er gevreesd dat de overal verspreid liggende lijken ziektes kunnen veroorzaken. Er worden intussen al zo'n 450 vleermuizen verzorgd door dierenartsen.​ Mensen wordt afgeraden de dieren op te pakken, omdat ze kunnen bijten. Sommige dieren kunnen ook drager zijn van een virus.

Tweederde van alle soorten nachtvlinders is in de periode vanaf 1980 achteruit gegaan

Nederland telt ruim 2.100 soorten vlinders. Dagvlinders maken met 54 inheemse soorten daarvan maar een klein deel uit, al zijn ze door hun grootte, uiterlijk en activiteit wel de opvallendste groep. Dat het met de meeste dagvlinders niet goed gaat, is uitvoerig gedocumenteerd. Over het lot van de overige soorten, de nachtvlinders, ontbraken tot dusver harde cijfers. Die zijn er nu wel voor de 766 soorten grote nachtvlinders. Vooral dankzij de hulp van veel waarnemers die hun gegevens ter beschikking hebben gesteld kon een grote database worden opgebouwd, waarmee medewerkers van de Werkgroep Vlinderfaunistiek en van De Vlinderstichting de noodzakelijke berekeningen konden uitvoeren. Het blijkt dat tweederde van alle soorten in de periode vanaf 1980 achteruit is gegaan. Als er een Rode Lijst van nachtvlinders zou worden opgesteld, zou maar liefst de helft van alle soorten daarop terecht komen. Ook als er niet naar individuele soorten wordt gekeken, maar naar de fauna van grote nachtvlinders als geheel, blijkt een dramatische verslechtering. Het totaal aantal exemplaren dat een getrainde waarnemer telt is sinds 1980 met een derde afgenomen. De achteruitgang is niet alleen voor de vlinderfauna een dramatische ontwikkeling. Voor veel dieren - denk aan vogels en vleermuizen - zijn vlinders en hun rupsen het belangrijkste voedsel, zeker in de voortplantingstijd.

In the last few years, the population of bats has dropped 36 percent in the northern part of Georgia

The Peach State has 16 species of bat, but they're becoming more scarce by the minute. In the last few years, wildlife officials say the population has dropped 36 percent in the northern part of Georgia. One reason: a fungal disease called white nose syndrome. "They're finding that it's traveling further south. They're still doing a lot of research of what's causing it," Daniele Buck said. Buck, senior bird keeper at the Jacksonville Zoo, says pesticides and the loss of roosting locations may also be contributing to the decline. Now, the Georgia Department of Natural Resources wants our help. Biologists are asking coastal homeowners to count and document as many as they can. "You can report the number of bats you see in your neighborhood. Of course, if you do see a bat on the ground -- never touch it," Buck said. While the coastal area doesn't have caves, bats can be found in marshes, palm fronds and barns. They're one of the most important species in the ecosystem. Buck says their survival is key. "They eat mosquitos and other insects that can actually be harmful to humans," he said.

There were 30 million hedgehogs in the UK 50 years ago but their numbers have slumped to just one million.

ONE of the nation’s best-loved garden creatures is in rapid decline right under our noses and needs urgent help to survive. A Somerset wildlife rescue charity is hoping to bring the plight of the hedgehog to the forefront of public attention. The hedgehog population is dwindling rapidly in the West Country, and East Huntspill’s Secret World is hoping a special open weekend will highlight the issue. Secret World founder Pauline Kidner says there were about 30 million hedgehogs in the UK 50 years ago but now it is estimated their numbers have slumped to one million. She said: “So if we carry on at this rate and positive steps are not taken to encourage them and preserve their habitats then they could be almost extinct in 10 years.”

Fledermäuse sind vom Aussterben bedroht

„Quartiere für bedrohte Tiere“ … was wie ein lustiger Kinderreim klingt, hat einen bitterernsten Hintergrund: Die Fledermäuse sind vom Aussterben bedroht, stehen auf der so genannten ‚roten Liste’. Jetzt startet das Naturschutzzentrum in Rees-Bienen mit Unterstützung des Landschaftsverbandes eine Aktion, bei der es um die Dokumentation vorhandener Fledermaus-Quartiere geht. Darüber hinaus veranstaltet das Naturschutzzentrum am Samstag, 30. August im Rahmen der ‚Europäischen Fledermausnacht’ eine tolle Aktion für Familien. Die Zerstörung von Lebensräumen, das Vergiften von Insekten durch Pestizide aber auch Vertreibung durch den Menschen … das sind die wichtigsten Faktoren, die für die Dezimierung der possierlichen, pelzigen Nachtflieger verantwortlich sind.

De ecosystemen die het leven op aarde dragen gaan naar de knoppen door de neonicotinoiden

Vier jaar lang heeft de zogenaamde Task Force on Systemic Pesticides op vraag van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) de gevolgen van het gebruik van de nieuwe generatie van pesticiden onderzocht. Die expertengroep bestaande uit een dertigtal wetenschappers uit vijftien landen, heeft ruim achthonderd collegiaal getoetste wetenschappelijke studies doorgenomen en hun conclusies samengebracht in een Worldwide Integrated Assessment (WIA). Die wereldwijde integrale beoordeling besluit dat de zogenaamde systemische pesticiden niet alleen een ernstig gevaar vormen voor bestuivende insecten, maar ook voor talloze ongewervelde bodemdieren, zoals regenwormen en mijten, en evengoed voor gewervelde dieren zoals vogels.

Syndicate content