Lezingen

Interview met Jan Douwe van der Ploeg, WUR hoogleraar rurale sociologie

Moderne landbouwbedrijven worden gebruikt als etalage voor de export van kennis en agrarische technologie. Tegelijkertijd neemt het maatschappelijk draagvlak voor dat soort megabedrijven af omdat ze afbreuk doen aan het landschap en schade berokkenen aan het milieu en de biodiversiteit. Dat betoogt Jan Douwe van der Ploeg (66), scheidend hoogleraar rurale sociologie aan Wageningen Universiteit. In zijn afscheidsrede uitte Van der Ploeg, vaak gezien als een dissident binnen zijn eigen universiteit, scherpe kritiek op het Nederlandse landbouwbeleid en de rol die Wageningen daarin speelt.

Graham White's presentation to the American Beekeepers Federation in 2014

Attached is a PDF slideshow, of the Keynote/ Powerpoint the British environmentalist and beekeeper Graham White presented in California to the American Beekeepers Federation in 2014. He also gave the same slideshow and talk to the directors of the Sierra Club - the most influential environmental NGO in the USA. This was presented as a Webcast from the Pesticide Research Institute in Berkeley to several hundred beekeepers who logged in to their website from all over the States.
Youtube:

Paradigmaverschuiving in de risico-analyse: niet alleen kankerverwekkende stoffen hebben geen drempelwaarde

Twee dosis-werkings-modellen worden van oudsher gebruikt in de risicobeoordeling. De meeste regelgevende instanties gaan ervan uit dat er geen veilig niveau van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is, maar dat een drempelwaarde of 'veilige' dosis bestaat voor niet-kankerverwekkende stoffen. Echter, recente ontdekkingen zaaien ernstige twijfel over de geldigheid van dit concept.

Development of a Dose-Response Model For Risk Assessment of Receptor-Mediated Effects

Two dose response models have traditionally been used in risk assessment. Most regulatory agencies assume that there is no safe level of exposure to carcinogens but that a threshold, or “safe” exposure level exists for non-carcinogens. However, recent discoveries have cast serious doubt on the validity of this concept. Dose – response relationships of several neurotoxic non-carcinogens were recently shown to be identical to that of an alkylating carcinogen, and were theoretically explained by irreversible receptor binding with an associated irreversible effect.

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz - Pestizide contra Artenschutz - Vortrag des Toxikologen Dr. Henk Tennekes

Pestizide rücken immer stärker ins Licht in der Diskussion um den Rückgang der Biologischen Vielfalt. In der Landwirtschaft großflächig Verwendung findende Pestizide wirken nicht nur auf die Zielorganismen, sondern direkt oder indirekt auf teils hochgradig gefährdete Arten unter europäischem Schutz. So finden vor allem die Auswirkungen von Neonikotinoiden auf Bienen aktuell starke Beachtung. Neue Veröffentlichungen weisen nun auf den Einfluss von Neonikotinoiden auf Vögel und Säuger hin. Dies kann durch eine direkte Wirkung geschehen, indem z.B.

VAN CHEMIE NAAR ECOLOGIE - PERSPECTIEVEN VOOR ECOLOGISCHE GEWASBESCHERMING

Er ligt een deken van gif over het Nederlandse boerenland, zo schetst Frank Berendse van de WUR een allesbehalve romantisch beeld van het hedendaagse agrarische landschap. Deels is dat te danken aan een groep insectendoders, die de EU in de ban gaat doen. Het verhaal van de eerste spreker tijdens het symposium Van chemie naar ecologie, op 19 februari bij de KNAW, is niet mis. De zaal krijgt te horen dat de vrij recent ontwikkelde neonicotinoïden, zogeheten ‘systemische insectendoders’, voor de natuur een ramp betekenen. Diverse studies wijzen er op dat 80 tot 95 procent van de ‘neonics’ in bodem en oppervlaktewater terecht komt. Daar richt het schade aan aan allerlei insecten die van belang zijn voor bodemvruchtbaarheid, de biologische bestrijding van plagen of een belangrijke voedselbron zijn voor insectenetende vogels. Na een tijdelijk moratorium, enkele jaren geleden opgelegd door de EU, heeft Brussel nu besloten ze uit te faseren.

Voordracht van Henk Tennekes in Amsterdam over de ondermijning van de democratische rechtsorde door lobbyisme

Op maandagavond 7 december 2015 zal de Amsterdamse studievereniging Machiavelli in de filmzaal van de Melkweg de duistere kant van de politiek belichten: 'het lobbyen'. Kom te weten wat er achter de schermen gebeurt en welke zaken er nou daadwerkelijk spelen bij de totstandkoming van het beleid. Verschillende sprekers zullen aan het woord komen die ieder een ander perspectief op 'het lobbyen' zal bieden. Zo neemt Fons Hendriks je mee achter de schermen. De oud presentator van Rambam, het onderzoekende programma dat zich nergens door laat tegenhouden, zal zijn ervaringen met de aflevering omtrent 'het lobbyen' delen aan de hand van filmfragmenten. Luister naar het verhaal van de Henk Tennekes, slachtoffer van een samenzwering. Een toxicoloog die nooit meer een opdracht heeft gekregen sinds hij bijensterfte koppelde aan pesticiden. Met zijn publicaties over de neonicotinoiden heeft hij veel op het spel gezet, zijn boodschap nationaal en internationaal uitgedragen, en grote persoonlijke offers op de koop toe genomen. Marcel Hanegraaff, docent aan de UvA, zal de invloed van 'het lobbyen' laten zien op het klimaatakkoord. Kom erachter hoe het klimaatakkoord nou tot standkomt en welke actoren daar allemaal bij zijn betrokken. Ten slotte zal Mark Akkerman, onderzoeker van de organisatie 'Stop Wapenhandel', laten zien hoe machtig de wapenindustrie is en hoe de wapenlobby zich manifesteert in het beleid van de EU.

Claudia Külling en Henk Tennekes ontvouwen in Wageningen het Deltaplan Agro-Ecologie om een einde te maken aan de allesverwoestende industriële landbouw

Hoe zien we gewassen? Als biomechanische machines ('dom en lui') waar we weinig aan hebben zonder bemesting en andere industriële technieken? Of als ecosysteem organismen ('slim en actief') die precies weten wat ze doen zolang de omstandigheden maar gezond zijn? De ene benadering richt zich op fysisch-chemische materiaalstromen en onderzoekt een zo efficiënt mogelijk gebruik van grond- en hulpstoffen. De andere gaat uit van kringlopen van levend materiaal, die onlosmakelijk verbonden zijn met de natuurlijke leefomgeving en de bodem als basis. Wat zijn de gevolgen van deze vaak tegengestelde benaderingen voor onze landbouw, voeding en gezondheid? Op 4 december 2015 vond bij het NIOO in Wageningen een symposium plaats, georganiseerd door Down2Earth, dat dieper inging op deze vragen en dat een uitwisseling aanmoedigde tussen de twee benaderingen. Op het symposium waren een aantal prominente sprekers te horen, onder wie hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de UU Herman Wijffels. NIOO-directeur Louise Vet was dagvoorzitter. Claudia Külling en Henk Tennekes ontvouwden een Deltaplan Agro-Ecologie om een einde te maken de industriële landbouw die na de Tweede Wereldoorlog overbemesting, bodemdegradatie, milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen, een ontstellend verlies van biodiversiteit, en een explosieve toename van neurologische afwijkingen bij jonge kinderen in Nederland heeft veroorzaakt.

Tirso Gonzales (associate professor at UBC Okanagan): Current practices such as monocropping, pesticide use, and only using a select group of plant species are unsustainable

For Tirso Gonzales, an associate professor at UBC Okanagan, the problems with the western world’s way of farming are clear. Current practices such as monocropping, pesticide use, and only using a select group of plant species are solely profit driven and unsustainable. These practices have largely ignored agricultural knowledge of more than 1.2 billion indigenous people and small farmers around the world, knowledge that will be the topic of discussion when Gonzales attends the second Indigenous Terra Madre (Mother Earth), a world conference on the subject in Shillong, India next week. Running from Nov. 3 to 7, the Terra Madre will see indigenous representatives from around the globe attend, and will include discussions, workshops and solution seeking sessions on how indigenous agricultural knowledge systems can be better used in local communities as well as on the world stage. “The dominant Euro-American view of food production is colonial in nature and has fundamentally ignored and disavowed the sustainable agricultural practices employed by indigenous peoples for thousands of years,” said Gonzales, who teaches Indigenous Studies with UBC Okanagan’s Irving K. Barber School of Arts and Sciences.